מיכל גור, מנכלית אלמוגים קרדיט: דורון הורוביץ

דוחות כספיים

אלמוגים: ההכנסות זינקו פי 3 לכ- 185.4 מיליון ₪ במחצית הראשונה של 2021

הרווח הכולל במחצית גדל לכ- 29.6 מיליון ₪, בהשוואה ל-3.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ול-9.2 מיליון ₪ בכל שנת 2020; החברה מכרה בתקופה זו 201 דירות בהיקף של 302 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 23/08/2021 14:33

א+א-

חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות, שבשליטת מריו זוזל ועמי בר-משיח (כ- 76%) ובניהולה של מיכל גור, מפרסמת היום את דוחותיה הכספיים לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2021 ומציגה צמיחה בכל הפרמטרים של הרווחיות.

 

החברה סיימה את המחצית עם הכנסות של כ- 185.4 מיליון ₪, לעומת הכנסות של כ- 173.8 מיליון ₪ וכ- 63.5 מיליון ₪, בכל שנת 2020 ובתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה. הכנסות החברה לחציון הראשון ממכירת דירות הסתכמו לכ- 174.9 מיליון ₪, לעומת כ- 159.9 מיליון ₪ וכ- 56.8 מיליון ₪ בכל שנת 2020 ובתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה.

 

הרווח הכולל הסתכם בכ- 29.6 מיליון ₪, לעומת רווח כולל של כ- 9.2 מיליון ₪ וכ- 3.1 מיליון ₪ בכל שנת 2020 ובתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה.

 

מכירות החברה עמדו על 201 יח"ד בהיקף כולל של כ- 302 מיליון ₪ בפרויקטים השונים ברחבי הארץ, בהשוואה לכ- 46 יח"ד בתקופה המקבילה אשתקד. לאחר מועד הדו"ח ועד למועד פרסומו נחתמו 25 חוזים נוספים למכירת דירות.

 

בנוסף, בפרויקט השגרירות בבלגרד (KMR) נמכרו 20 דירות (כפול מהתקופה המקבילה אשתקד) ו- 36 חניות. ברבעון השני לשנת 2021 נמכרו 13 דירות ו- 18 חניות. עד לתאריך פרסום הדוחות נחתמו בפרויקט חוזים למכירת 207 דירות מתוך 223 דירות ו- 278 חניות מתוך 383 חניות. סה"כ הכנסות בשווי כולל של כ- 62.7 מיליון יורו ורווח צפוי של כ- 20.3 מיליון יורו, חלקה של החברה בפרויקט האמור הוא 28%.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 162.8 מיליון ₪, המהווה כ-22% מסך המאזן לעומת כ- 139.2 מיליון ₪ בתום שנת 2020 אשר היווה כ-20.6% מסך המאזן לתום שנת 2020. גידול של כ-23.6 מיליון ₪, אשר נובע מהרווח הכולל לתקופה בקיזוז חלוקת דיבידנד בסך 6 מיליון ₪ שחולק בחודש ינואר 2021.

 

מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים: "החברה מסכמת מחצית מצוינת של פעילות המתבטאת בכל הפרמטרים. מגמת הביקושים הגבוהים בשוק הדיור והתנועה ערה של רוכשים פוטנציאליים, בשוק המגורים בכלל, ובאתרי המכירות של החברה בפרט, באה לידי ביטוי בגידול במכירות ובצמיחת כל תחומי הפעילות של החברה.

 

בחודש יולי השלימה החברה גיוס אג"ח מוצלח שהעיד על הבעת אמון של שוק ההון בפעילות החברה, בבעלי השליטה ובהנהלה העומדת בראשה. במסגרת הפיתוח העסקי של החברה אנו ממשיכים לפעול לפיתוח הפעילות בתחום המגורים והגדלת צבר הקרקעות באזורי ביקושים לצד בחינת עסקאות להרחבת תחומי הפעילות של החברה, כדוגמת הזכייה האחרונה בשני מכרזים של התחדשות עירונית במתכונת פינוי בינוי, בתל אביב ובשכונת קריית אליעזר בחיפה. כחברה בעלת חוזק פיננסי עם מגוון יכולות בעולם הנדל"ן, אנו מאמינים כי ביכולתנו לייצר ערך נוסף לבעלי המניות שלנו".

  1. מניות בכתבה
  2. אלמוגים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה