צביקה ויליגר, בעל השליטה בוילי פוד קרדיט: אלעד גוטמן

דוחות כספיים

ויליפוד: צמיחה של 9.8% במכירות ל-114.3 מיליון שקל

הרווח הגולמי ירד בגלל התייקרות בעלויות הובלה ימית ועמד על 36.9 מיליון ש"ח; הרווח הנקי גדל ב-9% והסתכם ב-16.6 מיליון ש"ח; תחלק דיבידנד של 60 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 16/08/2021 11:50

א+א-

חברת ויליפוד מפרסמת דו"חות לרבעון השני לשנת 2021 לפיהם החברה רושמת ברבעון זה גידול במכירות, גידול ברווח לפני מס וברווח הנקי, לעומת קיטון ברווח הגולמי והתפעולי הנובע מעלייה בהוצאות שיווק, ובעלויות ההובלה הימית.

 

מכירות החברה עלו ברבעון השני בשיעור של כ 9.8% ביחס לרבעון מקביל בשנת 2020 והסתכמו ב-114.3 מיליון שקל בהשוואה לכ- 104.2 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הגידול במכירות נובע בעיקר מהרחבת קו מוצרי החברה, הפניית משאבים ניהוליים לטובת סחר ומכירות, ניהול מלאי נכון לצורך עמידה ביעדי מכירות ושיפור נראות ונוכחות מוצרי החברה במדפי לקוחות החברה.

 

הרווח הגולמי רשם קיטון ברבעון השני  והסתכם לסך של כ- 36.9 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי של כ- 32%) לעומת כ-39.5 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד (שיעור רווח גולמי של כ- 37.9%). הירידה ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי עיקרה בהתייקרות עלות מוצרי החברה שנגרמה מהתייקרות משמעותית בעלויות הובלה ימית וכן מזיכויים חד פעמיים שהתקבלו ברבעון מקביל בשנת 2020.

 

הרווח התפעולי רשם קיטון והסתכם בכ-13.7 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי של כ- 12%) בהשוואה לכ-16.9 מיליון שקל (שיעור רווח תפעולי של כ- 16.2%) ברבעון מקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי ובשיעור הרווח התפעולי נגזרת מהירידה ברווח הגולמי ומעלייה בהוצאות שיווק בגין מוצרים חדשים.

 

הרווח לפני מס גדל ברבעון השני לסך של כ-21.4 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ- 20.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד גידול של כ- 5.6%. הגידול ברווח לפני מס נובע מגידול בהכנסות המימון ברבעון הנוכחי אל מול רבעון מקביל בשנת 2020 בשיעור גבוה יותר מהירידה ברווח התפעולי.

 

הרווח הנקי עלה לכ- 16.6 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי בסך של כ- 15.2 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. הגידול מהווה כ- 9%.

 

עם פרסום החברה עדכנה החברה כי אימצה מדיניות דיווידנד חדשה לפיה תחלק לבעלי המניות דיבידנדים בהיקף של לפחות 40 אחוז מהרווח הנקי בכל שנה והודיעה על חלוקה מיידית של דיווידנד בסכום של 60 מיליון ₪

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה