מאור דואק, מנכ"ל מניף שירותים פיננסיים קרדיט: מניף

דוחות כספיים

מניף מציגה גידול של כ-104 מיליון ש”ח בתיק הלקוחות לעומת הרבעון הראשון

הכנסות החברה צמחו ל-28.5 מיליון ש"ח; התשואה על ההון עומדת על 23% במונחים שנתיים; החברה תחלק דיבידנד של 8.3 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 09/08/2021 14:28

א+א-

חברת מניף שירותים פיננסיים פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית שנת 2021, אותם היא מסכמת עם גידול בתיק הלקוחות וצמיחה בהכנסות וברווחיות. החברה העוסקת בתחום האשראי החוץ בנקאי מציגה ברבעון הראשון רווח נקי של 12.8 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי של 13.7 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ושל 6.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 2020.

 

הכנסות החברה צמחו לסך של 28.43 מיליון ₪, לעומת הכנסות של 27.59 מיליון ₪ ברבעון הראשון של שנת 2021 והכנסות של 21.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות מניף ב-56 מיליון ש"ח, לעומת 40 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2020.

 

ברבעון השני של שנת 2021 חל גידול ברווח הפיננסי שהסתכם בכ-15.6 מיליון ש"ח לעומת כ-14.9 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2021. בסה"כ, נכון ליום 30 ביוני 2021 עומד הרווח הפיננסי של החברה על סך של כ-30.6 מיליון ש"ח. רווח פיננסי הוא הרווח הנקי בנטרול הוצאות חשבונאיות לא פיננסיות הכוללות הפרשה כללית לחומ"ס והוצאות הוניות בגין מניות וכתבי אופציה לנושאי משרה ועובדי החברה.

 

תיק הלקוחות של החברה גדל ברבעון זה ב-104 מיליון ש"ח לעומת הרבעון הראשון של השנה, והסתכם בכ-950 מיליון ש"ח. נכון לתום הרבעון השני של שנת 2021, החברה מממנת 68 פרויקטים ל-46 לקוחות (כולל התחייבויות חתומות של לקוחות). התשואה על ההון העצמי על פי הרווח הפיננסי בששת החודשים  הראשונים של השנה עמדה על שיעור של כ-23% במונחים שנתיים.

 

במסגרת פרסום דוחותיה לרבעון השני של שנת 2021, הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-8.3 מיליון ש"ח לבעלי מניותיה ועל כניסה לתחום מימון קבוצות הרכישה.

 

מאור דואק, מנכ"ל מניף שירותים פיננסיים: "מניף ממשיכה לשמור על היתרון האיכותי ולהציג גידול מרשים בהיקפי הפעילות, שאת ביטויו המלא נראה בדוחות הבאים. תיק הלקוחות של מניף גדל ברבעון השני בכ-104 מיליון שקלים. הגידול המרשים בהיקפי הפעילות הינו על אף התחרות הגוברת בענף ומצביע על היכולות, המוניטין והערך המוסף הגבוה של מניף ליזמים.

 

מניף ממשיכה ליישם את האסטרטגיה לצמיחה, פיזור וגיוון בפעילות ובתיק הלקוחות והמשך פיתוח מנועי צמיחה חדשים כמו כניסה לתחום מימון קבוצות הרכישה. החברה תמשיך למקסם את ההזדמנויות בשוק הנדל"ן שממשיך להיות חזק עם עליה בכמות העסקאות שתלך ותגדל ככל שהממשלה תפעל להגדיל את ההיצעים ותורם להמשך הצמיחה והגידול בהיקף הפעילות של ענף המימון החוץ בנקאי לשוק הנדל"ן, שבו אנו פועלים."

 

  1. מניות בכתבה
  2. מניף

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה