מגוריט רוכשת 36 דירות ברמת השרון תמורת 98.5 מיליון ש”ח

הדירות הנרכשות נמצאות בבניין המכיל 154 דירות והוא חלק מפרויקט פינוי בינוי "רמות השרון"; לאחר מסירת הדירות למגוריט היא מתכוונת להשכיר אותן בשוק החופשי

חדשות ספונסר 30/11/2020 11:30

א+א-

קרן מגוריט מדווחת היום כי התקשרה בהסכם רכישה של 36 דירות בשלב מתקדם לפני מסירה ברחוב החלוץ ברמת השרון. הדירות הנרכשות נמצאות בבניין המכיל 154 דירות והוא חלק מפרויקט פינוי בינוי בשם "רמות השרון" שצפוי להכיל בסיומו מתחם של ארבעה בניינים בני 26-31 קומות כל אחד ובסך הכל יהיו בו כ-588 דירות בנות 4-5 חדרים.

 

על פי ההסכם, תמורת הרכישה תשלם מגוריט סכום של 98.5 מיליון ש"ח שישולמו בשלושה מועדים. הסכום הראשון של 49.25 מיליון ש"ח ישולם בסמוך למועד החתימה על הסכם הרכישה. סכום נוסף של 48.25 מיליון ש"ח ישולם ב-15 בדצמבר 2020, וסכום של כמיליון ש"ח ישולם ב-15 בפברואר עם השלמת התקנת תוספות בדירות. מסירת הדירות תתבצע עד ליום 30 בדצמבר 2020 ואינה כפופה להתקנת התוספות.

 

מימון הרכישה יתבצע מההון העצמי של מגוריט וכן באמצעות התמורה שקיבלה החברה בהנפקת איגרות החוב מסדרה ב’ שהונפקו על ידי החברה ומוחזקות על ידי הנאמן למחזיקי האג"ח, בכפוף לרישום שעבודים על הנכס.

 

לאחר מסירת הדירות למגוריט היא מתכוונת להשכיר אותן בשוק החופשי. להערכת החברה לא צפויות השקעות מהותיות לאחר קבלת הדירות, וניתן יהיה להשכירן באופן מיידי.

 

שווי השוק לזכויות החברה בדירות הוערך על ידי שמאי מומחה בלתי תלוי בסכום של 106.5 מיליון ש"ח. מגוריט בוחנת אפשרות לזקוף רווח בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי בהתאם להפרש בין הסכום ששילמה לשווי שהוערך על ידי השמאי

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה