קבוצת אשטרום מסכמת רבעון עם ירידה בהכנסות וברווח הנקי

הרווח הנקי ברבעון השלישי ירד ב-20% והסתכם ב-95.5 מיליון שקל; צבר העבודות של הקבוצה, בעת פרסום הדוח עומד על כ-7 מיליארד שקל

חדשות ספונסר 30/11/2020 10:05

א+א-

קבוצת אשטרום הפועלת בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל מפרסמת היום את תוצאות הרבעון השלישי וכן את סיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה בהם נפגעו הכנסותיה בשל ירידה במכירות בחו"ל, סגירת מרכזים מסחריים ומלונות בתקופות הסגר של הקורונה ומירידה בהכנסות חברת הבת אשדר.

 

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-1.16 מיליארד שקל, לעומת כ-1.34 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-3.41 מיליארד שקל, לעומת כ-3.63 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-233 מיליון שקל, לעומת כ-266 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ומתחילת השנה הסתכם בכ-650 מיליון שקל, לעומת כ-708 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2019.

 

חלק מהירידות המיוחסות למגזר הזכיינות נובעות מסיום בניית בית המשפט בבת ים והמעונות באוניברסיטת בן גוריון. כמו כן, הסתכמו ההכנסות ממכירת דירות בפרויקטי הדיור להשכרה בכ-45 מיליון שקל, לעומת כ-50 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וההכנסות מתפעול בתי המשפט ומהשכרת דירות הסתכמו בכ-21 מיליון שקל, לעומת 13 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

במגזר יזמות נדל"ן הכולל בעיקר את תוצאותיה של חברת הבת אשדר הסתכמו ההכנסות מתחילת השנה בכ-868 מיליון שקל, לעומת כ-1.12 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת מירידה בקצב מכירת הדירות, שהחלה לקראת סיום הרבעון הראשון של 2020, בשל התפרצות נגיף הקורונה. החברה מכרה בתקופה 414 יחידות דיור, לעומת 708 יחידות דיור בתקופה המקבילה.

 

גם במגזר הקבלנות בחו"ל חוותה החברה ירידה בהכנסות וזאת בשל סיום פרויקט באפריקה ועיכובים בקבלת עבודות חדשות בעקבות השפעת משבר הקורונה. במגזר הנדל"ן להשקעה ויזמות בו פועלת החברה באמצעות אשטרום נכסים, חל גידול של כ- 15.1% בהכנסות שהסתכמו ב-335 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של השנה, וזאת בשל מכירות בפרויקט LYFE וכן מגידול בשכר הדירה מפרויקט ליברפול באנגליה, שהחל להניב במחצית השנייה של 2019.

 

במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל ההכנסות בתקופה הסתכמו בכ-28 מיליון שקל לעומת כ-50 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת מהשבתת בית המלון והמרכז המסחרי בבלגרד מחודש מרץ עד סוף חודש אפריל עקב מגיפת הקורונה. המרכז המסחרי ובית המלון חזרו לפעילות בתחילת חודש מאי, אולם בהיקפים נמוכים יותר.

 

במגזר התעשייה הסתכמו ההכנסות בתקופה בכ-458 מיליון שקל לעומת כ-472 מיליון שקל בתקופה המקבילה, בשל מכירת פעילות מפעל נתיבי נוי והפסקת הפעילות של נתיבי ביתר (מחצבה ותחנת בטון). יצוין, כי לחברה נבע רווח בסך של כ-16.5 מיליון שקל כתוצאה ממכירת פעילות מפעל נתיבי נוי.

 

בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-95.5 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-107 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-120 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-131 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד.

 

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של כ-186 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-201 מיליון שקל), לעומת כ-306 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-352 מיליון שקל) בתקופה המקבילה. הירידה נבעה, בין היתר, מירידת ערך נדל"ן להשקעה, מירידת חלק הקבוצה בחברות הכלולות ומירידת ערך של השקעה בניירות ערך סחירים עקב התפרצות נגיף הקורונה.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה, נכון ליום 30 בספטמבר 2020, עלה לכ-2.41 מיליארד שקל וסך ההון העצמי הסתכם בכ-3.34 מיליארד שקל. בעקבות השלמת הצעת הרכש למניות אשטרום נכסים החודש, צפוי ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה לגדול ב-33% מכ-2.4 מיליארד שקל לכ-3.2 מיליארד שקל.

 

בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-2.02 מיליארד שקל. כמו-כן, נכון ל-30.9.20 לחברות הקבוצה יש מסגרות אשראי בסך כולל של כ-894 מיליון שקל מתוכם נוצלו 199 מיליון שקל.

 

במקביל לפרסום הדוחות דיווחה החברה על חלוקת דיבידנד בסך 60 מיליון שקל, המצטרף לדיבידנד בסך 100 מיליון שקל שחילקה החברה ביוני 2020.

 

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 עם צבר עבודות שעומד על כ-7 מיליארד שקל, כאשר מתחילת השנה קיבלנו עבודות חדשות בתחום הקבלנות בהיקף של מעל 2.3 מיליארד שקל.

 

כמו-כן, החודש השלמנו בהצלחה את הליך הצעת הרכש המלאה למניות החברה-הבת אשטרום נכסים – מהלך שיביא לשיפור הגמישות התפעולית של שתי החברות ולהגברת הסינרגיה ביניהן.

 

החברה ממשיכה לשמור על נזילות פיננסית גבוהה, לצד יתרות מזומנים בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל. על רקע אירועי הקורונה, המשיכה הקבוצה לקדם את מרבית הפרויקטים השונים שלה בישראל ובחו"ל, והיא ממשיכה לבחון הזדמנויות השקעה ומכרזים שונים, וזאת כדי להבטיח את צמיחתה העתידית".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה