מיזוגים ורכישות

ניו הוריזון רוכשת את ת’ירד איי בהסכם החלפת מניות

מוצריה של החברה משולבים בפרויקטים בתחום הרובוטיקה, הרחפנים ורכבים אוטונומיים; תנאי לעסקה – הערכת שווי לת’ירד איי של 50 מיליון ש"ח לפחות

חדשות ספונסר 27/10/2020 12:12

א+א- 1

חברת ניו הוריזון, הנסחרת ברשימת השימור, מדווחת היום על התקשרות בהסכם הקצאה מותנה בדרך של החלפת מניות עם חברת ת’ירד איי מערכות, העוסקת בפיתוח טכנולוגיות ומערכות אלקטרו-אופטיות זעירות משולבות בינה מלאכותית.

 

על פי ההסכם כל בעלי מניות ת’ירד איי קרי יזמי החברה החתומים על הסכם המיזוג ויתר בעלי המניות המחזיקים יחד ב-100% מהון החברה, יעבירו את החזקותיהם לניו הורייזן ובתמורה תקצה להם החברה מניות שיהוו לאחר ההקצאה 70.98% מהונה של החברה. לאחר הקצאת המניות יוקצו ליוזמי העסקה כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה שיהוו במועד ההקצאה 4% מהונה המונפק של החברה בדילול מלא.

 

לאחר מועד השלמת העסקה וסיום הקצאת המניות תקצה החברה כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה לשני מנהלים מיועדים מטעם ת’ירד איי, בשיעור המהווה לאחר הקצאתן עד 5% מהון המניות בדילול מלא. כל ההקצאות שיבוצעו במצטבר יהוו עד 74.99% מהון המניות של החברה.

 

פעילותה העיקרית של ת’ירד איי היא מתן פתרונות מתקדמים לעבודה אוטונומית באמצעות בינה מלאכותית של כלים רובוטיים למטרות אבטחה, מודיעין ותנועה במרחב על בסיס מערכות אלטקרואופטיות משולבות עם אנליטיקה לגילוי אובייקטים בזמן אמת מסוגים שונים. בין היתר, המערכות הרובוטיות הללו כוללות רכבים אוטונומיים, רחפנים ומערכות קרקעיות לגילוי רחפנים.

 

במסגרת תחום פעילותה כאמור לעיל, ת’ירד איי מייצרת מערכות אלקטרו אופטיות המשלבות מספר טכנולוגיות בספקטרום הנראה והאינפרא -אדום, הכרה וזיהוי מטרות ואובייקטים בטווחים החל מעשרות מטרים ועד מס’ קילומטרים. מערכות אלו, נכון למועד זה, משמשות את ת’ירד איי בעיקר בתחום הרחפנים, בגילוי רחפנים עוינים ובתחום המערכות הקרקעיות (כלי רכב) בגדלים שונים.

 

החברה נמנית עם החברים במאגד אווטאר של רשות החדשנות, מאגד לו שותפות חברות טכנולוגיות בתחום הטכנולוגיות המשמשות לקבלת החלטות ברכב האוטונומי. מוצריה של ת’ירד איי פעילים כיום ב-5 מדינות, בעיקר בתחום האבטחה.

 

בשלוש השנים האחרונות, השלימה ת’ירד איי סבב גיוס אחד בסך כולל של כ190 אלף דולר בצורה של הלוואות המירות מבעלי מניות קיימים וסבב גיוס נוסף בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח ממשקיעים פרטיים ובעלי מניות קיימים. גיוס הכספים נועד לצורך חיזוק בסיס המזומנים שלה שיאפשר לה להשלים חלק מתוכנית המחקר והפיתוח שלה.

 

במסגרת ההסכם נקבע שבעת השלמת העסקה החברה תהיה ריקה מנכסים, חובות, התחייבויות וזכויות ובכלל זה מכירה או העברה של מלוא זכויותיה של החברה בחברות בנות, החברה תהיה משוחררת מכל ערבות והתחייבות ותפעל לקבלת אישור או הסדר בין החברה לנושיה.

 

העסקה כפופה למספר רב של תנאים, ביניהם קבלת אישור רשויות המיסים, תשלום הלוואות בעלים שטרם שולמו, קבלת אישור הבורסה ואישור העסקאות על ידי מוסדות המוסמכים של החברה. תנאי נוסף הוא קבלת הערכת שווי מעודכנת סמוך למועד ההשלמה לפיה שוויה של ת’ירד איי אינו נמוך מ-50 מיליון ש"ח.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    ניו הורייזן

    שווה קניה ?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    m2sc 27/10/2020 14:44