מיזוגים ורכישות

פוקס ופועלים שוקי הון רכשו את השליטה בחברת ללין

העסקה תתבצע לפי שווי של 355 מיליון ש"ח לללין; פוקס תחזיק ב-55% מהחברה ופועלים יחזיק ב-20%; החברה תרשום רווח של כ-130 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 04/10/2020 11:20

א+א-

חברת פוקס שדיווחה אמש על משא ומתן מתקדם שהיא מנהלת יחד עם פועלים שוקי הון (פש"ה) לרכישת השליטה בחברת ללין, מעדכנת היום כי החוזה וכל ההסכמים המחייבים נחתמו. 

 

המשא ומתן מתנהל מול מייסדות החברה רויטל לוי ומירב כהן . על פי מתווה העסקה, בכפוף לחתימת הסכמים מחייבים ולהשלמת העסקה, תרכוש פש"ה מהמוכרות מניות של חברת מוצרי הטיפוח "ללין נרות וסבונים " המוחזקת כיום בשיעור של  50% על ידי החברה ו-50% על ידי המוכרות המייסדות, ומהוות 20% מהון המניות של ללין.

 

במקביל תרכוש החברה מלוי וכהן 5% מהון המניות של ללין, כך שלאחר השלמת העסקה מבנה ההחזקות בללין יהיה כזה שלפוקס יהיו  55%, המוכרות יחזיקו ב-25%  מירב כהן 12.5%, רויטל לוי צוברי 12.5% ופש"ה- 20%. לאחר השלמת העסקה, החברה תשלוט בללין, ובהתאם תאחד את דוחותיה הכספיים.

 

העסקה תתבצע לפי שווי לללין של 355 מיליון ש"ח, כאשר בתנאים מסוימים, יחול מנגנון התאמה לתמורה לפי שווי לללין שלא יפחת מ-355 מיליון ש"ח ולא יעלה על 420 מיליון ש"ח. בכפוף לעמידה בתנאי המנגנון, התמורה המותנית תשולם לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנת 2022.

 

מירב כהן ורויטל לוי צוברי, מייסדות ומבעלי רשת Laline: "אנו נרגשות מאוד וחוות גאוות יחידה אמיתית. אנו רוצות להודות לעובדים שלנו ולכל הלקוחות, להראל ויזל על השותפות והארת הדרך ולפועלים שוקי הון על האמון הרב. אנו נשארות עם החזקה משמעותית בחברה, מתוך אמונה שללין תהפוך להיות חברה גלובלית מובילה ומצליחה בעולם".

 

לפי העקרונות שסוכמו בין הצדדים, החברה תהיה רשאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון ובכללם את יו"ר הדירקטוריון, והחלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות למעט רשימה מצומצמת של החלטות מיוחדות אשר ידרשו את הסכמת פש"ה והמוכרות. כמו כן, סוכמו בין הצדדים עקרונות הנוגעים למימון החברה, מדיניות חלוקת דיבידנד ומנגנונים שיחולו בעת העברת מניות.

 

בהתאם לאומדן ראשוני שערכה החברה, אם וככל שהעסקה תושלם בהתאם למפורט לעיל ובהתבסס על יתרת ההשקעה בללין ליום 30.6.2020 צפויה החברה לרשום ברבעון האחרון לשנת 2020 רווח מינימלי (מבלי להתחשב במנגנון ההתאמה לתמורה) משערוך של ללין בגובה של כ-130מיליון ש"ח.

 

 

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה