המלצות אנליסטים

לאומי פרטנרס נותנים לדנאל אפסייד של 9% אחרי פרסום הדוחות

תוצאותיה של החברה ברבעון מצביעות על המשך גידול בהכנסות למרות מיעוט ימי עבודה בשל החגים והשפעת משבר הקורונה, שמלווה בשיפור ברווחיות

חדשות ספונסר 20/08/2020 12:12

א+א-

האנליסטית רוני סלוצקי מלאומי פרטנרס מגיבה לפרסום דו"חות דנאל ואומרת שהחברה הציגה המשך גידול בהכנסות למרות מיעוט ימי העבודה בשל החגים והשפעות משבר הקורונה, שמלווה בשיפור הרווחיות. אנו מותירים את המלצתנו על תשואת יתר עם מחיר יעד של 420 ₪ למניה.

 

הכנסות החברה לרבעון השני הסתכמו בכ- 455.9 מיליון ₪, גידול של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בסך של כ- 38.2 מיליון ₪ בתחום הסיעוד, גידול בסך של כ- 13.9 מיליון ₪ בתחום אוכלוסיות מיוחדות, בין היתר בשל כניסת אופק חדש בתחום החינוך ומגידול בסך של כ- 20.8 מיליון ₪ בתחום הרפואה הנובעת מאיחודה של עיניים החל מה- 1.6.2019. מנגד חל קיטון של כ- 20.3 מיליון ₪ בתחום משאבי אנוש. בנטרול חברת עיניים שאוחדה, גדלו ההכנסות בכ- 8%.

 

שיעור הרווח הגולמי הסתכם בכ- 19.8% לעומת כ- 18.2% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווחיות נובע מעליה בשיעור הרווח בתחום הסיעוד ובתחום אוכלוסיות מיוחדות בעקבות תשלום בגין אופק חדש ומחלקה של עיניים (כ- 6.7 מיליון ₪) שאוחדה לראשונה ב- 1.6.2019. בניטרול עיניים שיעור הרווח ברבעון השני השנה עמד על כ- 18.4% .

 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 39.4 מיליון ₪ והיווה 8.6% מההכנסות לעומת רווח תפעולי של 25.3 מיליון ₪ שהיווה שיעור של 6.2% מההכנסות. הרווח התפעולי הושפע מהוצאות אחרות של כ- 0.5 מיליון ₪ וגידול בהוצאות הנהלה וכלליות (כ- 2.1 מיליון ₪ בשל איחוד לראשונה של עיניים וכ- 1.7 מיליון ₪ נוספים בהוצאות שכר). בנוסף, חל גידול של כ- 1.4 מיליון ₪ בהוצאות מכירה ושיווק בגין איחוד "עיניים".

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ- 28.7 מיליון ₪ לעומת 17.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. החברה הודיעה על דיבידנד של כ- 20.7 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון.

 

תחום הסיעוד- גידול חד במספר המטופלים (עומד על כ- 26,000 מטופלים לעומת כ- 21,000 בשנה שעברה). שיפור ברווחיות בשל גידול במספר השעות למטפל (רווחיות תפעולית של 6.5% לעומת 5.5% ברבעון המקביל). שיפור למרות שבחגים ברבעון הנוכחי היתה פגיעה של כ- 1.5 מיליון ₪ לעומת רבעון מקביל אשתקד. אנו מזכירים שרוב חגי תשרי השנה יהיו בשבת כך שהשפעת החגים במחצית השנייה תהיה פחותה מההשפעה בתקופה המקבילה אשתקד.

 

משאבי אנוש- פגיעה בשל הקורונה, אך מיוני חזרה לפעילות מלאה. הארכת חוזה הכשרות בצה"ל, וחזרה לפעילות מלאה בפרויקט הרכבת. תחום צרכים מיוחדים- כניסת אופק חדש הביאה לתשלומים של כ- 6.7 מיליון ₪. אופק חדש יביא להמשך שיפור ברווחיות לאור גידול במספר שעות המורים על אותן הוצאות קבועות. תחום הרפואה- פגיעה בשל משבר הקורונה ברבעון השני. החל מיוני חזרה לפעילות מלאה (מספר הניתוחים היומי גדל משמעותית בשל דחיית ניתוחים לאור משבר הקורונה). 

  1. מניות בכתבה
  2. דנאל

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה