מנורה מב החז 3,877 5.18%

מספר נייר: 566018 שווי שוק: 2,453,053 אלפי ₪ ענף: ביטוח

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.