הזדמנות יהש 25.6 3.23%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 10,496 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.