הזדמנות יהש 142.6 -0.35%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 58,467 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.