הזדמנות יהש 46.1 0.88%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 18,904 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.