מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש פברואר

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.5%; מחירי הדירות השלימו עלייה של 4.0% בחודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020

חדשות ספונסר 16/03/2020 09:55

א+א-

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש פברואר 2020, בהשוואה לחודש ינואר 2020, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור ירדו ב-0.2%, כל אחד. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה 3.8% ותקשורת 1.1% ואילו עליית מחירים בולטת נרשמה בסעיף פירות טריים 4.6%.

 

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.5%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.7%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.6% ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.3%. בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2020 לעומת פברואר 2019) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.2%, כל אחד; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.6%.

 

בחודש פברואר 2020 מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות נותר ללא שינוי; לעומתו מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירדו ב-0.1%, כל אחד.

 

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין נובמבר 2019 – פברואר 2020, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-0.3%; לעומתו קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.9% וקצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.2%.

 

הלמ"ס מפרסם גם את השינוי במחירי שוק הדירות, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2019 – דצמבר 2019, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.8% ובכך השלימו עלייה של 4.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2018 – ינואר 2019).

 

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020 לעומת החודשים נובמבר 2019 – דצמבר 2019, נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים 1.6%, דרום 1.1%, צפון 1.0%, מרכז 0.8%, תל אביב 0.6% וחיפה 0.3%.

 

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, דצמבר 2019 – ינואר 2020 לעומת דצמבר 2018 – ינואר 2019, נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות כאשר הבולטות שבהן נרשמו במחוזות: תל אביב 6.0%, צפון 5.6% וירושלים 3.7%.

 

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020 לעומת נובמבר 2019 – דצמבר 2019 ב-1.1% ובכך השלימו ירידה של 1.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2018 – ינואר 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 40.6% בהשוואה ל-43.6% בתקופה הקודמת (נובמבר 2019 – דצמבר 2019).

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה