חברת החשמל: ערוכים לתרחישי קיצון

"משימתה העיקרית של החברה הינה המשך אספקת חשמל סדירה לכלל תושבי מדינת ישראל"

חדשות ספונסר 12/03/2020 15:50

א+א-

 דירקטוריון חברת החשמל קיים דיון על רקע התפשטות הקורונה וההשלכות על המשק. כספק שירות תשתית לאומית חיונית, מטרת העל, ומשימתה העיקרית של החברה הינה המשך אספקת חשמל סדירה לכלל תושבי מדינת ישראל.

 

הנהלת החברה הכילה על הארגון תכנית מקיפה עם תחילת האירוע ופועלת תחת תכנית ניהול סיכונים וניצול הזדמנויות מבוקרת. הדירקטוריון אישר את תכניות הפעולה של הנהלת החברה תוך שימת דגש על פעולות למניעת חדירת מחלה לאתרי החברה, והקטנה מקסימלית של יכולת ההידבקות של עובדים, מחוץ לאתרי החברה.

 

התוכנית מסדירה נהלי התנהגות באתרים חיוניים בחברה גם במצב שבו חדרה המחלה לאתרים אלו או סביבתם, תוך הקפדה מוחלטת על הנחיות משרד הבריאות, ופעולה מתוך גישה מחמירה.

 

המליאה הנחתה את ההנהלה לבחון את קידום הנושאים הבאים, בכפוף לאישור הרשויות הרלוונטיות ככל שיידרשו - סיוע של החברה, כחברה ממשלתית-ציבורית חזקה ויציבה לאוכלוסיות שיחלשו ויפגעו בעקבות מגיפת הקורונה, סיוע לוגיסטי כללי לרשויות הבריאות בנושאים חיוניים. כמו כן, המליאה הנחתה לבחון את ההשלכות למצב אפשרי של שינוי מהותי בגופים המחזיקים באתרי אספקת הגז הטבעי לחברה.

 

יפתח רון טל, יור’ דירקטוריון חברת החשמל : "חברת החשמל כספקית מוצר חיוני - קריטי, מחויבת להמשיך ולספק חשמל באיכות גבוהה ללקוחות. אני מתרשם כי החברה ערוכה לתרחישי קיצון וכי הצעדים אשר ננקטו עד כה מאפשרים ניהול מבוקר של ההשפעות בכל הפרמטרים. הנחתי את ההנהלה לבחון סיוע של החברה, כחברה ממשלתית-ציבורית חזקה ויציבה לאוכלוסיות שיחלשו ויפגעו בעקבות מגפת הקורונה ".

 

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "הנהלת החברה החליטה לנקוט במדיניות מחמירה בכל הקשור להנחיות משרד הבריאות ומשרד האנרגיה, תוך ניהול סיכונים. ההחלטה לסגור החל מיום א’ את מרכזי קבלת הקהל מתבקשת מתוך אחריות לבריאות הציבור ועובדי החברה".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה