חדשות כלכלה

הגירעון הממשלתי הצטמצם ל-3.1% בחודש פברואר

שנה של ממשלת מעבר ותקציב זמני הביאו לירידה של 5.5% בסך הוצאות הממשלה מתחילת השנה; הכנסות המדינה ממיסים גדלו ב-8.3% בחודשים ינואר-פברואר

חדשות ספונסר 05/03/2020 15:24

א+א-

משרד האוצר מפרסם היום אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודשים ינואר-פברואר. את האומדן ערכה חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי. מכיוון שלא התקבל חוק התקציב לפני תחילת שנת 2020 הממשלה רשאית להוציא כל חודש סכום השווה ל-1/12 מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן (תקציב המשכי).

 

בפעילות התקציבית של הממשלה בחודש פברואר נמדד גירעון בסך של 3.3 מיליארד ₪, לעומת גירעון תקציבי בסך של 4.9 מיליארד ₪ שנמדד בחודש פברואר אשתקד. בחודשים ינואר – פברואר נמדד עודף בסך 2.6 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 5.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2019 – פברואר 2020 ) עומד על 3.1% מהתמ"ג.

 

סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש פברואר ב-28.5 מיליארד ₪. הוצאות משרדי הממשלה הגיעו ל-27 מיליארד ₪, מתוכם הוציאו המשרדים האזרחיים 21.8 מיליארד ₪ ומערכת הביטחון 5.2 מיליארד ₪. תשלומי הריבית על החוב הממשלתי עמדו על 1.5 מיליארד ₪.

 

סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר-פברואר הסתכמו ב-56.2 מיליארד ₪. הוצאות משרדי הממשלה עמדו על 50.6 מיליארד ₪, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי הסתכמו ב-5.4 מיליארד ₪. מתחילת 2020 חל קיטון של 6.6% בהוצאות הממשלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הירידה המדווחת בהיקף ההוצאות של משרדי הממשלה בחודשים ינואר – פברואר הינה מתוכננת כתוצאה "מתקציב המשכי" בו קיימת מכסה חודשית אחידה על פני כל חודשי השנה, בעוד שישנם תשלומי חוב קרן וריבית ממשלתיים גבוהים באופן יחסי בחודשים מסוימים, בפרט במחציתה הראשונה של השנה.

 

פירעונות אלו, שהנם בעדיפות עליונה לתשלום, מחייבים פעולות להקטנת מכסות המזומן לצורך הוצאות המשרדים ויצירת עודף ביחס למכסה החודשית הכוללת. ניתן להעביר עודף שנוצר בחודשים מסוימים של השנה לחודשים הבאים כל עוד הביצוע המצטבר אינו חורג מהמכסה המצטברת המקבילה לתקופה היחסית של השנה.

 

סך ההכנסות ממיסים מתחילת השנה - 58.2 מיליארד שקל, גידול נומינלי של 8.3% לעומת החודשיים הראשונים של 2019 . ההכנסות ממיסים ישירים עלו ב-13% וההכנסות ממיסים עקיפים עלו בכ-5%. הכנסות מאגרות עלו בכ-9%.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה