עליה של 8% בשיעור המועסקים בהייטק ב-2019

השכר הממוצע בהייטק עמד על 22,479 ₪ לחודש לעומת השכר הממוצע בשאר המשק שעמד על 9,345 ₪; שיעור הנשים בהייטק נמצא בקיבעון; 7 מכל 10 עובדים בהייטק הם עובדים טכנולוגיים

חדשות ספונסר 26/02/2020 14:33

א+א-

Start-Up Nation Central ורשות החדשנות מפרסמות את דוח ההון האנושי בהייטק לשנת 2019, ממנו עולה כי ניכרת עלייה משמעותית במספר השכירים בהייטק לראשונה מזה שנים. 321 אלף שכירים ב-2019 שהם 9.2% מכלל השכירים במשק, עלייה של 8% במהלך השנה.

 

הביקוש לעובדי הייטק, ובעיקר לעובדים הטכנולוגיים, נמצא במגמת עלייה ונכון ליולי 2019 נאמדו כ-18,500 משרות טכנולוגיות פתוחות בתעשייה - גידול של 8% במספר המשרות הפנויות הפתוחות בהשוואה ליולי 2018. עם זאת, כאשר לוקחים בחשבון את היקף העובדים הטכנולוגיים שחברות ההייטק היו מוכנות לקלוט במהלך השנה – סכום הגיוסים והמשרות הפתוחות, שיעורם מתוך סך העובדים בהייטק נותר דומה בין 2018 ו-2019 ועמד על כ-12%.

 

7 מכל 10 עובדים בהייטק על פי הסקר, הם עובדים טכנולוגיים. העלייה במשקל העובדים הטכנולוגיים בשנים האחרונות ניכרת בעיקר בחברות הרב לאומיות. 40% מהמשרות הטכנולוגיות הפתוחות ביולי 2019 בתעשיית ההייטק היו במקצועות התוכנה. מקצועות Cyber ו-Algorithms Data Scientist הובילו באחוז המשרות הפתוחות ביחס לעובדים הקיימים במקצוע (33% ו-15% בהתאמה), אינדיקציה לביקוש גבוה למקצועות הללו.

 

השכר בהייטק עמד ב-2018 על ממוצע של 22,479 ₪ לחודש כאשר השכר הממוצע בשאר המשק, לאחר ניכוי ההייטק, עמד על 9,345 ₪. בניתוח המקצועות המבוקשים ביותר בהייטק, שבוצע על ידי חברת צבירן, נמצא כי ישנו פער חיובי שנע בין 1.5%-8.6% בין שכר עובדים חדשים לבין שכרם של עובדים קיימים בתפקידים זהים.

 

על אף הגידול במספרן המוחלט של נשים בהייטק, שיעורן, שעמד ב-2018 על כשליש מכלל השכירים בהייטק, לא עלה בשנים האחרונות. בחינה לעומק של תפקידי הנשים בהייטק על בסיס נתוני הסקר, מגלה מצב חמור אף יותר: חלקן קטן ל-22% בתפקידים טכנולוגיים ו-18% בתפקידי ניהול טכנולוגיים.

 

מנתוני הדו"ח עולה כי ככל שקבוצת הגיל מבוגרת יותר, כך חלקן של הנשים בהייטק קטן. הדבר בולט במיוחד בגילאים בהן נשים רבות הופכות לאימהות – 25-44. במעבר בין גילאי 44-35 לגילאי 54-45 - נרשמת יציבות ביחס בין המגדרים, נתון ממנו אפשר ללמוד כי נשים שנשארו בהייטק לאחר גילאי ההורות המוקדמים, לא נוטות לעזוב את התחום יותר מאשר גברים באותם גילאים.

 

לעומת זאת, ניכר שיפור משמעותי בשילוב האוכלוסייה הערבית בהייטק: שיעור השכירים מהמגזר הערבי עלה ב-23% בין 2017 ל-2018 וב- 116% בשנים 2012-2018.

 

פרופ’ יוג’ין קנדל, מנכ"ל Start-Up Nation Central: "המשך צמיחתו של ההייטק הישראלי וחוסנה הכלכלי של ישראל תלוי בטיפול שורשי במחסור ההון האנושי הטכנולוגי. אני קורא למנהלי חברות ההייטק לאמץ גישה של גיוון תעסוקתי בגיוס העובדים שלהם והכלתם בארגון. שיטת "חבר מביא חבר" היתה דרך יעילה לגייס עובדים בעבר, אך כיום יש צורך לפרוץ גבולות מוכרים ולהרחיב את הגיוס לעובדים מרקעים שונים - שאינם יוצאי 8200 או בוגרי אוניברסיטאות.

 

יש לקבע מדיניות שתעודד נשים ומגזרים שונים בחברה הישראלית להצטרף להצלחה חסרת התקדים של ענף הייטק. חברות שלא יאמצו גישה זו יגבילו עצמן להיצע מוגבל של עובדים ויוותרו של מצבורי כישרון לא מנוצלים". 

 

אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות: "עברו שלוש שנים מאז התקבלה החלטת הממשלה בעניין הגדלת היצע כוח האדם המיומן הנדרש לתעשייה עתירת הידע. ההחלטה יצרה תוכנית פעולה רחבה שעירבה מגוון גופים ממשלתיים וכללה מאמצים ארוכי טווח, כגון יעד לאומי לגידול של ארבעים אחוזים במספר הלומדים לתואר ראשון במקצועות הרלוונטיים להייטק במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, בדגש על האוניברסיטאות, פעילויות בטווח הקצר והבינוני למיצוי הפוטנציאל הקיים בפרט בנשים ובאוכלוסיות בתת-ייצוג בהייטק, הרחבת ערוצי הכניסה להייטק וניצול מיטבי של כוח אדם מיומן מחו"ל.

 

השנה, אנחנו רואים עלייה משמעותית במספר המועסקים בתעשיית ההייטק: נכון לסוף 2019, 321 אלף מועסקים בהייטק שהם 9.2% מסך המועסקים במשק, גידול של 8% (24 אלף איש) במהלך השנה. חשוב להדגיש, כפי שעולה מהדוח הנוכחי, כי המחסור בהון אנושי הוא איכותי ולא רק כמותי. ולכן הדגש ברוב התוכניות הוא על שימור רמת איכות גבוהה שתיתן מענה אמיתי לצרכי התעשיה. לשם כך חשוב שתעשיית ההייטק תמשיך ואף תגביר את מעורבותה בתוכניות אלה".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה