חדשות כלכלה

שיעור האבטלה במשק בחודש ינואר נותר ללא שינוי ברמה של 3.6%

בקרב גברים ירד שיעור האבטלה מ-3.6% בחודש שעבר ל-3.5%, בקרב הנשים עלתה האבטלה מ-3.5% ל-3.8%

חדשות ספונסר 24/02/2020 14:12

א+א-

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה בחודש ינואר עמד על 3.6% ונותר ללא שינוי לעומת החודש הקודם, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בינואר 2020 ל-4.136 מיליון נפש. מהם 3.986 מיליון מועסקים וכ-150 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.076 מיליון היו גברים (2.067 מיליון בחודש הקודם) ו-1.910 מיליון היו נשים (1.909 מיליון בחודש הקודם).

 

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-63.0% (62.9% בחודש הקודם). אחוז זה בקרב הגברים הגיע ל-66.9% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם), ואילו בקרב הנשים אחוז זה עלה ל-59.3% (59.1% בחודש הקודם).

 

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בחודש זה ל-3.6% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם, ראה תרשים 1). אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-3.5% (3.6% בחודש הקודם), ואילו אחוז הנשים הבלתי מועסקות עלה ל-3.8% (3.5% בחודש הקודם).

 

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה הגיע ל-60.7% בינואר 2020 (ללא שינוי לעומת החודש הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים עלה ל-64.6% (64.5% בחודש הקודם), ואילו שיעור התעסוקה בקרב הנשים הגיע ל-57.0% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם).

 

מספר המועסקים בינואר 2020 הגיע ל-3.986 מיליון נפש, עלייה של 0.3% לעומת החודש הקודם. מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא, קרי 35 שעות ויותר בשבוע, עלה ב-0.2% לעומת החודש הקודם (תוספת של כ-5 אלף מועסקים), ומספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל עלה ב-0.2% לעומת החודש הקודם (תוספת של כאלף מועסקים). 

 

אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים הגיע ל-78.6% - ללא שינוי לעומת החודש הקודם. בקרב הגברים אחוז זה ירד ל-86.7% (86.9% בחודש הקודם), ואילו בקרב הנשים אחוז זה עלה ל-69.8% (69.6% בחודש הקודם).

 

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 הגיע ל-80.2% בינואר 2020 - ללא שינוי לעומת החודש הקודם. אחוז זה בקרב הגברים ירד ל-84.3% לעומת 84.4% בחודש הקודם, ואילו בקרב הנשים אחוז זה הגיע ל-76.2% - ללא שינוי לעומת החודש הקודם.

 

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד בחודש זה ל-3.0% לעומת 3.2% בחודש הקודם. אחוז הגברים הבלתי מועסקים ירד ל-2.9% לעומת 3.3% בחודש הקודם, ואילו אחוז הנשים הבלתי מועסקות הגיע ל-3.1% - ללא שינוי לעומת החודש הקודם.

 

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 עלה ל-77.8% לעומת 77.6% בחודש הקודם. שיעור התעסוקה בקרב הגברים עלה ל-81.9% לעומת 81.6% בחודש הקודם, ואילו בקרב הנשים שיעור התעסוקה הגיע ל-73.8% - ללא שינוי לעומת החודש הקודם.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה