חדשות כלכלה

האם המלצת רשות התחרות השפיעה על יכולתם של יועצי משכנתאות לייצג לקוחות בבנקים?

על פי רשות התחרות, עד לסוף 2017 חל גידול ניכר בשיעור המשכנתאות שניתנות ללקוחות המיוצגים על ידי יועצי משכנתאות

מערכת ספונסר 01/01/2020 16:45

א+א-

חמש סקירות רטרוספקטיביות שערכה רשות התחרות בדבר החלטותיה מהעבר, פורסמו היום:

אישור מיזוג בין קרן פימי לגלעם (2016) – האם החיבור האנכי שנוצר בין פימי ששולטת ביצרנית אריזות הקרטון ’כרמל’ וב’נייר חדרה’ מונופול בייצור נייר מצד אחד ובין גלעם שהוא מונופול בייצור עמילן לתעשייה שמשמש לנייר וקרטון מצד שני, פגע בתחרות בענף ייצור אריזות הקרטון?
מדובר במיזוג שנבחן על ידי רשות התחרות בשנת 2016 ולאחר בדיקה מקיפה אושר על ידי הרשות.
מבדיקה רטרוספקטיבית שערכה הרשות התברר, שנכון למועד זה המיזוג שבנדון לא פגע בתחרות בענף ייצור הקרטון. החשש כי מתחרותיה של כרמל ידחקו מהשוק משום שלא יוכלו לקבל עמילן מגלעם שתעדיף את כרמל הקשורה לה, לא התממש.

התנגדות למיזוג בין לגין וקניאל יצרניות קופסאות שימורים (2010) - האם מאז שהתנגדה הרשות למיזוג בין שתי המתחרות היחידות בייצור אריזות פח חלו תמורות בשוק שמלמדות על טיב החלטת הממונה משנת 2010?
הבדיקה העלתה שלא חלו תמורות משמעותיות בשוק. לא יצאו או נכנסו שחקנים לשוק. כמו כן לא חל שינויי ביכולת של ייבוא אריזות פח לרסן כוח שוק שיהיה בידי ספק של אריזות פח מייצור מקומי.

המלצת הרשות לחייב בנקים לאפשר ייצוג על ידי יועצי משכנתאות (2017) – האם המלצת הרשות למפקחת על הבנקים השפיעה על יכולתם של יועצי משכנתאות לייצג לקוחות בבנקים?
בעקבות בדיקה שערכה רשות התחרות בשנת 2017 בנוגע לשוק המשכנתאות עלה שהבנקים נוקטים פעולות שונות על מנת לצמצם את פעילותם של יועצי המשכנתאות או על מנת להכביד על פעילותם. בעקבות דברים אלה המליצה רשות התחרות למפקחת על הבנקים להורות לבנקים הוראות ספציפיות לגבי האופן שבו עליהם לפעול מול יועצי משכנתאות. הוראה כזאת אמנם פורסמה בספטמבר 2017.
הנתונים שבידי הרשות בנוגע לשוק המשכנתאות מלמדים, כי עד לסוף 2017 חל גידול ניכר בשיעור המשכנתאות שניתנים ללקוחות המיוצגים על ידי יועצי משכנתאות. גידול זה מגיע באחד מן הבנקים ליותר מ-100%. אף יועצי המשכנתאות דיווחו, כי קשיים בעבודה מול הבנקים שחוו עד לתקופת ההתערבות אינם מורגשים יותר וכי יש שיפור משמעותי ביחסם של הבנקים אליהם.

התנגדות למיזוג אופקי בין מפעילת אתר המסעדות REST ובין מפעילת 2eat (משנת 2016) – אלו שינויים חלו בשווקים שבהם פועלים הצדדים למיזוג – שוק האינדקס המקוון הייעודי למסעדות ושוק תוכנות האירוח במסעדות והזמנת השולחנות מאז ההתנגדות לעסקה, והאם יש בשינויים אלו ללמד על מסקנות בדיקת המיזוג?
מדובר במיזוג שאליו התנגדה רשות התחרות בשנת 2016.
ממצאי הבחינה הרטרוספקטיבית מלמדים על קיטון בשוק האינדקס המקוון למסעדות. יתכן, שקיטון זה הושפע מהתפתחות שירותים שניתנים על ידי פלטפורמות בינלאומיות כמו גוגל ופייסבוק. בשוק תוכנות האירוח והזמנת השולחנות נמצא כי מאז המיזוג התרחבה פעילות שחקן שלישי שפעל בשוק והחלה פעילות של שחקן נוסף – רביעי. ממצאים אלה מלמדים, כי בשוק תכנות האירוח והזמנת השולחנות, יתכן שהניתוח הדינמי של הרשות החמיר יתר על המידה.

בדיקה רטרוספקטיבית שנעשתה על מנת להעריך את השפעת מעורבות הרשות ביחס להסדרת מעמדם של "מאגדים" כגופים פיננסים מפוקחים שיכולים לאגד מספר בתי עסק לצורך הורדת עלויות סליקה.
בשנת 2017 פעלה הרשות להסדרת "מאגדים" כגופים פיננסים מפוקחים ולהסרת חסמים שהוטלו על ידי חברות כרטיסי האשראי על דרכם של המאגדים. המאגדים הם גופים אשר מחברים מספר בתי עסק קטנים להסדר סליקה משותף מול חברות כרטיסי האשראי. האיחוד של מספר בתי עסק קטנים לניהול משא ומתן משותף מול חברות הסליקה באמצעות מאגד מאפשר להם ליהנות מיתרונות מיקוח. מטרת התערבות הרשות היתה לאפשר לבתי עסק קטנים שעושים שימוש במאגדים ליהנות מעלויות סליקה נמוכות יותר. בדיקת הרשות לימדה, כי בתי עסק שעברו לסלוק באמצעות מאגד הפחיתו באופן משמעותי את עמלת הסליקה ששילמו עבור עסקאות מסוג "תשלום נדחה" ביחס לתקופה שטרם המעבר למאגד. ההפחתה הממוצעת של 0.22 נקודות האחוז מגיעה לכ-20% משיעור עמלת הסליקה הממוצעת ששילמו לפני המעבר, ולכ-46% משיעור "מרווח סולק" הממוצע.

גם בהשוואה בין בתי עסק שעברו למאגד ובין בתי עסק שסלקו ישירות מול סולק, אנו רואים פער משמעותי בעמלת הסליקה בעסקאות מסוג "תשלום נדחה". בתי עסק שסלקו באמצעות מאגד שילמו בממוצע 0.31 נקודות האחוז פחות, ששווים לכ-26% משיעור עמלת הסליקה הממוצעת בעסקאות "תשלום נדחה" בקרב הסולקים האחרים, וכ - 50% משיעור "מרווח סולק" ממוצע המשולם לסולקים אחרים.

רשות התחרות דיווחה כי "הערכה בדיעבד של החלטות והתערבויות היא חלק מתחקור וביקורת עצמית שערכה הרשות על פעולותיה במטרה לשפר את הדרך שבה נבחנים שווקים ועסקאות, את מערך קבלת ההחלטות ואת יעילות הפעולות שננקטו. סקירות מסוימות ילמדו על צעדי התערבות נוספים שיש לנקוט על מנת לתקן כשלים בשווקים שנבחנו. הערכת השפעות של החלטות והתערבויות עבר מבוצעות ברשויות תחרות ברחבי העולם וכעת מבוצעות בדיקות אלה גם על ידי רשות התחרות. פרסום הסקירות יאפשר לציבור ללמוד על אופן ניתוח השווקים שבהם פעלה הרשות, ועל התחקור הפנימי שנעשה על מנת לבחון פעולות אלו בדיעבד. הסקירות מסתמכות על בדיקות מצומצמות יחסית שנותנת תמונה כללית (ולא ממצה) על ההתרחשויות מאז ההחלטות".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה