לאומי שוקי הון: תשואת תיק הנכסים בשנת 2020 תהיה נמוכה בהרבה ממה שהייתה ב-2019

הירידה הגדולה בתשואות האג"ח כבר מאחורינו, ונראה שיש מקום לעלייה קלה במהלך 2020; צפויה עלייה נוספת בשוקי המניות ככל שהתחזית הכלכלית תלך ותשתפר והריבית תישאר נמוכה

חדשות ספונסר 22/12/2019 15:12

א+א-

בסקירה השבועית של התפתחויות מקרו כלכליות ושוקי הריביות ואיגרות החוב שמפרסמים כלכלני בנק לאומי דר’ גיל מיכאל בפמן, כלכלן ראשי ודודי רזניק, אסטרטג ריביות, מעריכים כי מדד נובמבר שירד ב - 0.4%, קצת יותר מהתחזיות המוקדמות, ממשיך לשקף סביבת אינפלציה נמוכה הצפויה להימשך גם בחודשים הקרובים.

 

מרבית גורמי המאקרו, ובהם: המשך הייסוף בשקל, גידול הולך ומתמתן בסך תשלומי השכר במשק ועוד, תומכים בסביבת אינפלציה מתונה מאוד לאורך זמן. כמו כן, ישנם היבטים מבניים העשויים לתמוך בהאטת האינפלציה הנמדדת לאורך זמן, ובכלל זה הכללה הולכת וגדלה של מחירי מוצרים ושירותים הנרכשים בצורה מקוונת, גם במסגרת של כלכלה שיתופית והשפעת מוצרים "חינמיים" על מחירי מוצרים "קונבנציונליים" חלופיים.

 

כלכלני לאומי מספקים גם תחזית ל-2020 ואומרים כי צפוי כי ההאטה בכלכלה העולמית "תגיע לתחתית" במהלך המחצית הראשונה של 2020, כאשר הצמיחה תתאושש באיטיות לאחר מכן. צפוי דגש על המדינות המתעוררות ובמידה פחותה התאוששות הצמיחה במדינות המפותחות.

 

מדובר במגמות לא אחידות, כאשר במסגרת המדינות המפותחות, צפוי שארה"ב תוביל, זאת תוך תמיכה מן הגורמים הבאים: רמת הריבית הנמוכה יחסית, הפחתות מס החברות ב-2018 ושיפור בפריון הסקטור העסקי שם. הצמיחה צפויה להתגבר במספר שווקים מתעוררים כמו הודו וברזיל. המהלכים המעניינים יהיו לפיכך ברמה האזורית ופחות ברמה הגלובלית.

 

לאחר מהלך הבחירות באנגליה, שפותח את הדלת לברקסיט, הרי שאירופה חשופה להשפעות שליליות אפשריות של ברקסיט, בפרט אם הסכם הסחר החדש לא יהיה "ידידותי" ועסקים שעברו מאנגליה לאירופה יבקשו להשיב חלק מן הפעילות. חלק ממדינות אירופה חשופות להשפעות נגררות של הקשחת הרגולציה על תעשיית כלי הרכב ובפרט גרמניה. 

 

מעבר לכך שאירופה תמשיך להיות מוטרדת מהמשך הצמיחה האיטית ישנה את הבעיה של חשיפה לסיכוני מלחמות סחר ובפרט האפשרות של מלחמת סחר ארה"ב- EU. לכן, צפוי כי בגוש האירו ההתאוששות הצמיחה תהיה איטית מאוד, אם בכלל.

 

ברוב הכלכלות הגדולות הצפי הוא שהאינפלציה תישאר נמוכה. כתוצאה מכך, המדיניות המוניטרית צפויה להישאר תומכת ומרחיבה. הריבית בארה"ב תישאר ברמת הנמוכה הנוכחית במהלך השנה הבאה, ואולי אף תרד בעוד רבע אחוז, אך לקראת סוף 2020, אם הסימנים להתאוששות הצמיחה יתגברו, הצפי יהיה להעלאת ריבית מתונה בארה"ב המלך 2021.

 

שילוב של צמיחה חלשה ואינפלציה נמוכה יביא גם ל- ECB וגם את הבנק המרכזי של סין לעוד הקלות מוניטריות בשנה הבאה. ה-ECB צפוי לפעול באופן משמעותי באמצעות רכישת אג"ח קונצרני (IG), זאת לצד אפשרות להרחבה מוניטרית נוספת ובכלל זה ריבית שלילית קצת יותר.

 

יגבר הצפי למדיניות כלכלית באירופה הכוללת הרחבה תקציבית באמצעות השקעה בתשתית פיזית (בפרט במדינות כמו גרמניה והולנד). בנסיבות אלו מגזרי הקמעונאות של מוצרי צריכה בסיסיים-שוטפים, הטלקום, ה- UTILITIES ושירותי בנייה עשויים להצליח בשנה הבאה באירופה.

 

בהמשך לאמור, הניצחון בבחירות בשבוע שעבר הגדיל את הסבירות לברקזיט מסודר, אך עדיין ישנו אתגר ניכר במהלך 2020 להגיע לעסקת סחר מקיפה עם האיחוד האירופי וגם עם כל שותפי הסחר האחרים. מידת אי הוודאות המתמשכת במהלך רוב 2020 ואולי מעבר לכך תכביד על קצב ההתאוששות הכלכלית באנגליה.

 

תמונת המאקרו באנגליה לאחר ניצחון המפלגה השמרנית, בראשותו של ג’ונסון, הינה "ידידותית" לשווקים הפיננסיים. הדגש יהיה על סיום מהיר, אך "שפוי", של הברקזיט. הממשלה צפויה לפעול להגדלת ההוצאה הציבורית לבריאות ולתשתיות וזה יביא לעלייה קלה בצמיחת התוצר בבריטניה. בנסיבות אלו המגזרים העשויים להצליח בבריטניה בשנה הקרובה כוללים את הפיננסיים, הבנייה, ומוצרי/שירותי צריכה פרטית.

 

עסקת "שלב ראשון" שבין סין לבין ארה"ב איננה נוגעת בבעיות הבסיסיות, אך היא מטיבה עם סין בכך שהעלאת המכסים של 15/12/19 נמנעה ויהיה ביטול חלקי של מכסים קודמים. בעוד שזה מייצר הפוגה, נותר לראות אם הפסקת האש תחזיק מעמד. נראה שישנן בעיות לא פתורות רבות בין המדינות וגם הגודל העצום של הרכישות החקלאיות (ובמידה פחות גם אנרגיה) שארה"ב דורשת מסין הוא קשה למימוש.

 

ככל הנראה שמלחמת הסחר תעבור לשלב חדש במהלך השנה הבאה, בה המיקוד מתרחק מהמכסים וצועד לקראת מערך רחב יותר של סוגיות כמו טכנולוגיה, שמירה על זכויות קנין, ריגול תעשייתי ועוד. סביר להניח שיש לכך פחות השלכות מידיות על הפעילות הכלכלית, אך יש הרבה מאוד "מוקשים פזורים בשטח". נראה ששנת 2020 תוכיח שהעולם ממשיך ומתרחק מן השאיפה שהייתה בעבר של "גלובליזציה בכל מחיר".

 

הכלכלה של סין תמשיך לצמוח, אך תוך כדי האטה רב שנתית של קצב הצמיחה, תוך שהתגברות הביקוש ליצוא סיני מקוזזת ברובה על ידי האטת הגידול בביקושים המקומיים. הצפי הוא להתייצבות בתמונה המאקרו כלכלית ברמת פעילות נמוכה "מהרגיל" (5.5-6.0%). הממשל הסיני יפעל לייצב את הפעילות ובכלל זה הפחתות מיסוי, השקעות ממשלתיות בתשתית, ומדיניות מוניטרית מרחיבה שמטרתה הפחתה של ריבית האשראי הבנקאי. הממשל צפוי לשחרר את המעצור הזמני שהפעיל על שוק הנדל"ן במחצית השנייה של 2018.

 

לגבי הבחירות בארה"ב בשנה הבאה הרי שהתהליך והתוצאה עשויים להשפיע על שוק המניות ושווקים פיננסיים אחרים, אך סביר להניח שלא תהיה לכך השפעה משמעותית על ביצועי המשק הריאלי במהלך השנים הקרובות. תנאי המאקרו עבור השווקים הפיננסיים בארה"ב כוללים האטה בצמיחה הכלכלית עם האטה בגידול ברווחיות הסקטור העסקי ובתוך כך הקשחת תנאי מתן אשראי.

 

הבחירות ב-2020, צפויות לכלול איומים מצד מועמדים דמוקרטיים עם קו של “War on wealth” והכבדת רגולציה. בנסיבות אלו, תמונת המאקרו תומכת ככל הנראה במגזרים כמו: בנקאות, UTILITIES, נדל"ן למגורים (דגש על דיור במחירים "בינוניים" – לא יוקרה), משרדים מרלו"גים; DATA CENTERS. מאידך, ישמם מגזרים עם חשש לקשיים כמו: שרותי תקשורת ואנרגיה ( עקב נטל חוב גדול, אי-עליית מחירים); מוצרי צריכה, שאינם מוצרי יסוד; פארמה בחברות החשופות לתביעות בנושא אופיאודים וחברות החשופות לשינויי רגולציה בעקבות הבחירות הבאות.

 

לסיכום, מה ניתן לצפות בשווקים הפיננסיים בשנה הבאה? ראשית, נראה שתשואת תיק הנכסים בשנת 2020 תהיה נמוכה בהרבה ממה שהייתה ב -2019. הירידה הגדולה בתשואות האג"ח כבר מאחורינו, ונראה שיש מקום לעלייה קלה בתשואות במהלך 2020. צפויה עלייה נוספת בשוקי המניות ככל שהתחזית הכלכלית תלך ותשתפר והריבית תישאר נמוכה. יהיה קשה לשוק המניות של ארה"ב להתמיד בעליית מחירים דו-ספרתית, אשר מנותקת מעלייה של הרווחיות המצרפית של הסקטור העסקי של ארה"ב בקצב חד-ספרתי נמוך מאוד. המשך פתיחת פער כזה לאורך זמן עלול להביא בשלב מסוים, אולי בשלהי 2020, לתיקון מחירים.

 

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה