גם ב-2018: נשים משתכרות 30% פחות מגברים

פערים גדולים בין עשירים לעניים, ההכנסה הממוצעת לשכיר בעשירון העליון גדולה פי 30.9 מההכנסה החודשית בעשירון התחתון

חדשות ספונסר 09/12/2019 14:32

א+א-

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לשכיר עלתה בשנת 2018 ב-4% לעומת שנת 2017. ההכנסה החציונית לשכיר עלתה עליה ריאלית של 6.3% לעומת השנה הקודמת ועמדה על 7,988 ₪ לחודש בממוצע, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

הגיל הממוצע של שכיר במשק הישראלי הוא 39.7 ומספר שנות הלימוד הממוצע הוא 14.2. מספר שעות העבודה השבועיות עומד בממוצע על 40.9 שעות.

 

51.6% מהשכירים במשק הם גברים ו-48.4% נשים. ההכנסה החודשית הממוצעת של גבר שכיר היא 12,498 ש"ח בעוד ההכנסה של אישה שכירה היא 8,546 ש"ח. הפער בהכנסה החודשית הממוצעת בין המינים עומד על 31.6%, כלומר אחוז ההכנסה של אישה מתוך הכנסת הגבר הוא 68.4%.

 

פער ההכנסה החודשית הממוצעת בין המינים ב-2018 גדל במעט לעומת 2017. גם בחישוב ההכנסה החודשית החציונית גדל הפער והוא עומד על 27.5% ב-2018 לעומת 24.7% ב-2017. חלק מהפער בין המינים נובע מהבדל במספר שעות העבודה הממוצע של גברים ונשים -44.7 לעומת 36.9, בהתאמה. לפיכך, בחישוב ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה הפער בין המינים גדל והוא עומד על 16.0% - 66.3 ש"ח לגבר שכיר ו-55.7 ש"ח לאישה שכירה.

 

בכל אחד מארבעת עשירוני ההכנסה הנמוכים יותר מ-50% היו נשים. מהעשירון ה-5 עד ל-10 היחס מתהפך, ואחוז הגברים גדול מ-50% בכל עשירון. בעשירון העליון אחוז הנשים (24.5%) ירד לעומת שנת 2017 (25.7%). ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לשכיר בעשירון העליון גדולה פי 30.9 מההכנסה בעשירון התחתון. הפער מצטמצם לפי 27.7 בחישוב ההכנסה החציונית ולפי 17.1 בחישוב ההכנסה לשעת עבודה.

 

מהשוואת ההכנסה מעבודה שכירה בין שכירים באוכלוסייה היהודית לבין שכירים באוכלוסייה הערבית נמצאו פערים גדולים הן בהכנסה החודשית הן בהכנסה לשעת עבודה. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית היא 11,191 ש"ח, לעומת 7,338 ש"ח באוכלוסייה הערבית, 65.6% מההכנסה של האוכלוסייה היהודית (לעומת 64.4% ב-2017). ההכנסה ברוטו לשעה באוכלוסייה היהודית היא 65.6 ש"ח לעומת 41.7 ש"ח באוכלוסייה הערבית, בהתאמה.

 

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש ומספר שעות העבודה לשבוע משתנה עם הגיל עד לקבוצת הגיל 64-55. בקבוצת הגיל 65 ומעלה ההכנסה החודשית וההכנסה לשעה נמוכות יותר מההכנסה בשלוש קבוצות הגיל הקודמות.

 

מהשוואת הפער בין המינים בהכנסה הממוצעת ברוטו לחודש ולשעת עבודה לפי קבוצות גיל, עולה כי ההכנסה של גבר שכיר גבוהה בכל קבוצות הגיל. הפער הגדול ביותר בשכר בן המינים נמצא בקבוצת הגיל 65+ ועומד על 45.7% בהכנסה החודשית ועל 19.4% בהכנסה לשעת עבודה. הפער הנמוך ביותר בהכנסה החודשית נמצא בקבוצת הגיל 24-15 – 21.2%, ובהכנסה לשעת עבודה קיים פער של 2.5%.

 

עוד נתון שמציגה הלמ"ס הוא כי ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר עם השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה (89.9 ש"ח) גבוהה פי 1.5 מזו של כלל השכירים (61.7 ש"ח) ופי 2.6 מזו של שכיר שלמד פחות מ-9 שנים (34.6 ש"ח).

 

ההכנסה הממוצעת לשעה בקרב גברים גבוהה מזו של הנשים בכל משלחי היד. הפער הגדול ביותר בין המינים (26.1%) קיים בקרב "בעלי משלח יד אקדמי", והפער הקטן ביותר קיים בקרב " פקידים כללים ועובדי משרד " (11.5%).

 

ההכנסות הממוצעות הגבוהות ביותר, הן בקרב גברים שכירים הן בקרב נשים שכירות, היו בענפים: "מידע ותקשורת", ו"שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח", ואילו ההכנסות הנמוכות ביותר היו ב"שירותי אירוח ואוכל" ו"שירותי ניהול ותמיכה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה