נקסטקום מסכמת רבעון עם עליה של 5.2% בהכנסות

בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה הרווח הנקי של החברה ב-15%; ברבעון השלישי חתמה החברה על הסכם להקמת פרויקט ייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח בתמורה לכ-260 מיליון ₪

חדשות ספונסר 26/11/2019 16:45

א+א-

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מדווחת על המשך מגמת הצמיחה והשיפור ברווחיות ברבעון השלישי אשר הסתיים ב- 30 בספטמבר 2019.

 

הכנסותיה של החברה הסתכמו ברבעון השלישי של 2019 ב-94.7 מיליון שקל, גידול של 5.2% בהשוואה להכנסות של 90.0 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2018. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמו ההכנסות ב-255.3 מיליון שקל, גידול של כ-6.3% בהשוואה לתקופה המקבילה.

 

הצמיחה בהכנסות החברה נבעה, בעיקר, מגידול של כ-20.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים במכירות מגזר על קרקעי כתוצאה מגידול בהיקף פעילות ההתקנות וגידול בהיקף הפעילות בפרויקטים עבור התעשייה האווירית. בנוסף, במגזר האלחוטי חל גידול של כ-4.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות הסולארית, כניסת החברה לביצוע מערכות סולאריות קרקעיות והתקדמות בביצוע הפרויקט בעמק הבכא.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-11.3 מיליון שקל (12% מההכנסות), גידול בהשוואה לרווח גולמי של 10.9 מיליון שקל (12.2% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2018. 

 

בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם הרווח הגולמי ב-30.0 מיליון שקל (11.8% מההכנסות), גידול של 9.9% בהשוואה לרווח גולמי של 27.3 מיליון שקל (11.4% מההכנסות) בתקופה המקבילה. 

 

העלייה ברווחיות נובעת משיפור ברווחיות המגזר העל קרקעי שהגיעה ל-16.1% מסך ההכנסות. הגידול ברווחיות קוזז על ידי המגזר התת קרקעי והמגזר האלחוטי.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-6.4 מיליון שקל בדומה לרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם ב-15.1 מיליון שקל, עלייה מ-14.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול ברווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הושג חרף גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות מכירה ושיווק כחלק מצמיחת החברה. 

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב- 4.4 מיליון שקל, גידול בהשוואה לרווח נקי של 3.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם ב-9.9 מיליון שקל, גידול של כ-15% לעומת רווח נקי של כ-8.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-67 מיליון שקל ומהווה כ-30.5% מסך המאזן לעומת שיעור של 25.2% נכון לסוף שנת 2018. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח הכולל שרשמה החברה. נקסטקום חילקה בינואר השנה דיבידנד על סך 2 מיליון שקל.

 

גיא ישראלי, יו"ר ומנכ"ל נקסטקום אמר: "אנו שמחים לדווח על המשך צמיחה ושיפור ברווחיות. השיפור הושג הודות לגידול בהיקפי הפרויקטים בהם נקסטקום לוקחת חלק. ברבעון השלישי חתמנו בשותפות עם מנרב על ההסכם עם אנלייט (רוח בראשית) להקמה של פרויקט ייצור חשמל באמצעות 39 טורבינות רוח ברמת הגולן אשר התמורה הצפויה בגינו נאמדת ב-260 מיליון שקל.

 

כמו כן, אנחנו מתקדמים בביצוע פרויקט אנרגית רוח בעמק הבכא שברמת הגולן, שביצועו החל בסוף שנת 2018. נקסטקום ממשיכה במאמצים להרחיב את פעילותה בכלל תחומי הפעילות- תקשורת ואנרגיה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה