כלכלני לאומי: ”לאור סביבת האינפלציה המתונה, נראה שבנק ישראל יפחית את הריבית בזמן הקרוב”

שנת 2019 צפויה להסתכם באינפלציה של בין 0%-1%, כלומר, עוד שנה עם אינפלציה נמוכה מיעד יציבות המחירים של הממשלה

חדשות ספונסר 21/11/2019 13:30

א+א-

בסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו", של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל בפמן, מתייחסים כלכלני הבנק למדד הצרכנים ולאינפלציה ואומרים כי לאור סביבת האינפלציה המתונה, נראה שבנק ישראל יפחית את הריבית בזמן הקרוב.

 

בחודש אוקטובר מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4%, לעומת החודש הקודם. עליות המחירים בלטו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה; ירקות ופירות; ומזון, בעיקר על רקע עליית מחירי הבשר, עוף ודגים. מנגד, ירידת מחירים נרשמה בסעיף תרבות ובידור, בעיקר על רקע ירידות מחירי הנופש והטיולים. מראשית שנת 2019 (ינואר-אוקטובר) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.0%, כאשר מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.8%, המדד ללא פירות וירקות עלה ב-0.9%, ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.0%.

 

להערכתנו, שנת 2019 צפויה להסתכם באינפלציה של בין 0%-1%, כלומר, עוד שנה עם אינפלציה נמוכה מיעד יציבות המחירים של הממשלה (1%-3%). כך, שנת 2019 מסתמנת כשנה חמישית ברציפות של אינפלציה הנמוכה מהגבול התחתון של היעד.

 

על רקע זה נשאלת השאלה מהו שיעור עליית המחירים, העדכני, התואם להגדרה של "יציבות מחירים"? ההוזלות העולמיות הנובעות מעודף כושר ייצור וההתפתחות של הכלכלה השיתופית והטכנולוגיה, מחלחלות לסביבת אינפלציה בסיסית נמוכה בהרבה מאשר לפני כ-20 שנים.

 

לאחר שנים של אינפלציה שלילית ואפסית ולנוכח הרמה הנמוכה של מחירים עולמיים, לצד תהליכי הגברת תחרות בישראל, וצעדים נוספים להפחתת יוקר המחייה בישראל בעתיד, נראה ש-2%, נקודת האמצע של טווח היעד בישראל, הוא מספר גבוה עבור "יציבות מחירים" שאמורה לשקף את שיעור עליית המחירים שנמוך דיו בכדי שלא ישפיע על החלטות כלכליות של הציבור.

 

עוד מתייחסים הכלכלנים לנתון הצמיחה במשק ואומרים כי הצמיחה המהירה יחסית ברביע השלישי של השנה (4.1%, במונחים שנתיים) הושפעה מגורמים נקודתיים וזמניים.

 

התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) צמח ברביע השלישי של השנה ב-4.1%, במונחים שנתיים (נתונים מנוכי עונתיות), כך על-פי נתוני הלמ"ס. מדובר בקצב צמיחה מהיר יחסית אשר משקף האצה בקצב הצמיחה בהשוואה לרביע הקודם. בחינה מעמיקה יותר של הנתונים מלמדת כי הצמיחה ברביע השלישי הושפעה מגורמים נקודתיים בעלי אופי חד-פעמי, כשמרבית רכיבי הצמיחה העיקריים הצביעו על חולשה יחסית.

 

גורמים אלה הם: רכישות כלי רכב לצריכה ולהשקעה וגידול חד במלאים. מתחילת השנה, סעיף הרכישות של כלי רכב התאפיין בתנודתיות הרבעונית החדה ביותר שהייתה, ועל כן השפיע במידה רבה גם על נתון הצמיחה הכללי. כפי שניתן לראות בתרשים המצורף, הרביע הראשון של השנה התאפיין בגידול חד במיוחד בהיקף הרכישות של כלי רכב (לצריכה ולהשקעה), שהגיע לשיא של כ-15 מיליארד ש"ח, בעיקר כתוצאה מהקדמה זמנית של רכישות כלי רכב לפני עדכון נוסחת המיסוי הירוק ב-1.4.19 (שהוביל לעליות מחירים של דגמי רכב רבים).

 

לאחר מכן, ברביע השני של השנה נרשמה ירידה חדה בהיקף רכישות כלי רכב עד לרמה של כ-5.5 מיליארד ₪, שהיא נמוכה משמעותית בהשוואה לממוצע הרב-שנתי (כפי שמופיע בגרף) והנמוכה ביותר שהייתה מתחילת 2014. על כן, על אף שהיקף הרכישות של כלי רכב (לצריכה ולהשקעה) ברביע השלישי של השנה היה נמוך מהממוצע הרב-שנתי, הוא בכל זאת שיקף עלייה משמעותית ביחס לרמת השפל של הרביע השני, ועל כן תרם רבות לצמיחה ברביע זה.

 

לאור האמור בנוגע להיקף רכישות כלי הרכב (מיבוא), נציין כי אומדן הלמ"ס לתמ"ג ללא מיסים נטו על יבוא (כלומר בנטרול חלק מההשפעה של יבוא כלי רכב) מצביע על האצה בהשוואה לרביעים קודמים. כך ברביע השלישי אומדן זה צמח ב-3.7% (במונחים שנתיים) לעומת 2.9% ו-3.2% בשני הרביעים הקודמים. אולם, צמיחה מהירה זו נבעה במידה רבה, כפי הנראה, מגידול חד במלאים. לראייה, התוצר למעט השינוי במלאי ירד ב-2.1%. התפתחות זו, ייתכן שמלמדת על ייצור עודף ברביע הנוכחי, אשר עשוי להתבטא בירידה בהיקפי הייצור ברביעים הבאים.

 

לסיכום, נתון הצמיחה הראשי לרביע השלישי של השנה הצביע על צמיחה מהירה יחסית, אך הוא הושפע רבות מעלייה ברכישות כלי רכב אחרי רמת שפל ברביע השני, ומגידול חד במלאים. בנטרול רכיבים אלה, תמונת הצמיחה במשק המקומי ברביע השלישי של 2019 הייתה חלשה יחסית.

 

 

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה