דיסקונט ברוקראז’ מעלים המלצה לאמות לתשואת יתר

" לאור המשך ירידת התשואות וצפי לעלייה בתוצאות בשל עסקאות חדשות, מעדכנים מחיר יעד ל-29 ₪, ומעלים המלצה לתשואת יתר"

חדשות ספונסר 07/11/2019 13:24

א+א- 1

ישי ששון, אנליסט בכיר דיסקונט ברוקראז מפרסם היום תגובה לדוחות הרבעון השלישי של אמות עם העלאת המלצה לתשואת יתר.

 

ששון מציין כי מאז חודש אוגוסט אנו עדים להמשך ירידת התשואות. כך למשל באג"ח אמות ד’ שהינה צמודת מדד בעלת מח"מ של 5.5 שנים, ראינו ירידה בתשואות של כ-20 נ"ב בעוד המרווח ירד ב-12 נ"ב בלבד, כשבצד זאת לא קיים צפי ממשי לעליית התשואות בטווח הקרוב.

 

במקביל, חתמה החברה על שתי עסקאות הצפויות להגדיל את ה-FFO בכ-42 מ’ ₪, כך שה-FFO ב-2020 צפוי לשקף להערכתנו עלייה משמעותית של כ-15% בהשוואה ל- 2019.

 

בעקבות זאת, אנו מעדכנים את המלצתנו לתשואת יתר ואת מחיר היעד ל- 29 ₪, המגלם אפסייד של 18%. תוצאות הרבעון האחרון שהיו מעט מאכזבות על רקע ירידה ב-FFO למניה אינן מייצגות כפי שנסביר בהמשך, ולכן אינן מגלמות להערכתנו חשש. 

 

תוצאות הרבעון השלישי היו מעט מאכזבות ביחס ל-Q2.19 אך אינן מייצגות. ב-NOI נרשמה עלייה של כ-7.7% ו-2.6% בהשוואה לרבעון המקביל והקודם בהתאמה. מרבית העלייה נזקפת לאכלוס TOHA 1 שהחלה ב- Q1.2019.

 

ב-FFO למניה נרשמה ירידה של 1.8% ו-10.0% בהשוואה לרבעון המקביל והקודם, בהתאמה. הירידה נבעה מעלייה משמעותית שנרשמה בכמות המניות נוכח הנפקה שבוצעה בחודש אפריל ובשל מימוש אופציות סדרה 9 במהלך הרבעון.

 

החברה ביצעה לאחרונה שתי עסקאות משמעותיות בסך של כמיליארד ₪ שצפויות לתמוך בעלייה מהותית ב-FFO. במהלך חודש ספטמבר התקשרה החברה בעסקה לרכישת 50% מהזכויות בקניון קריית אונו מידי חברת נכסים ובניין, כך שבעקבותיה תחזיק החברה ב- 100% מהזכויות בקניון ובמשרדים הסמוכים. 

 

תמורת זאת שילמה החברה כ- 545 מ’ ₪. בעקבות זאת צופה החברה גידול של כ- 34 מ’ ₪ ב- NOI (תשואה של כ- 6.2%). עסקה זו צפויה להיסגר בזמן הקרוב.

 

במהלך חודש אוקטובר התקשרה החברה בעסקה לרכישת מרכז לוגיסטי בשוהם המושכר לחברת בת של טבע. חוזה השכירות הינו לתקופה של כ- 10 שנים ובדמי שכירות שנתיים של כ-22 מ’ ₪. במקום יש זכויות שטרם נוצלו בסך של כ- 41 א’ מ"ר. עסקה זו הושלמה בימים האחרונים.

 

שתי העסקאות צפויות להערכתנו להגדיל את ה- FFO בכ- 42 מ’ ₪. בסוף חודש יוני ובמהלך חודש ספטמבר גייסה החברה כמיליארד ₪, בעלות כוללת של כ- 1%. סכומים אלו ישמשו את החברה לרכישת שני הנכסים שלעיל, ולא ישמשו לצורך מחזור חובות. נוכח זאת אנו סבורים כי במהלך השנה הקרובה תידרש החברה לשוב ולגייס כ- 630 מ’ ₪ לצורך מחזור חובות.

 

בעקבות ירידת התשואות והתוספת התזרימית הצפויה מ- 2 העסקאות, אנו מעדכנים את מחיר היעד ל- 29 ₪ למניה (18% אפסייד) ומעלים את המלצתנו לתשואת יתר. אנו שבים ומדגישים כי תוצאות הרבעון השלישי אינן משקפות את הטווח הארוך נוכח העלייה המשמעותית בעלויות המסים השוטפים שנזקפה לשינוי של כ- 2.2% במדד המחירים לצרכן בהשוואה לרבעון הקודם.

 

יחד עם זאת, ראוי לתת את הדעת לכך שתמחור המניה והאפסייד הנגזר במצב הנוכחי, נשענים גם על רמת התשואה הנמוכה השוררת בשווקים. עלייה ברמת התשואות הנובעת בין היתר משינויים גלובליים (עליית התשואות בארה"ב וכו’) עלולה להשפיע במידה רבה על תמחור מניות הנדל"ן, ובין היתר על אמות.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    עכשיו באים ?

    לילך 10/11/2019 20:50