חדשות שוק ההון

ברן מנפיקה מניות בדיסקאונט של 40%

התמורה הצפויה לחברה עומדת על 35 מיליון ₪; בעלי השליטה בחברה ישתתפו בהנפקה; המניה יורדת 4.7%

חדשות ספונסר 04/11/2019 11:18

א+א- 1

חברת ברן מדווחת היום כי דירקטוריון החברה החליט, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת, לפעול להנפקת זכויות בחברה ולהודיע לבעלי השליטה על כוונת החברה לממש את האופציה שניתנה לה להתחייבויות בעלי השליטה להשתתף בהנפקת הזכויות.

 

החברה תפעל לפרסם הצעת מדף עד סוף השנה להנפקת הזכויות, במסגרתה יוכלו בעלי מניות החברה לרכוש מניות בדיסקאונט של מעל 40% על ממוצע מחיר המניה בעשרת ימי המסחר הקודמים למועד ההודעה. את ההנפקה יחשבו בברן כך שהתמורה הצפויה לחברה ממימוש הזכויות תעמוד על סך של 35 מיליון ₪.

 

ביצוע ההנפקה ותנאיה הסופיים טרם נקבעו וההנפקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים ובכלל זה החלטה סופית של דירקטוריון החברה, פרסום דוח הצעת מדף וקבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישום המניות.

 

את הרבעון השני של השנה סיכמה ברן, העוסקת בניהול פרויקטים הנדסיים, עם הכנסות של כ-95 מיליון ₪ ועם רווח נקי של 542 אלף ₪, סכום המהווה קיטון של 8% לעומת הרבעון המקביל. בעלי השליטה בחברה הודיעו עם פרסום הדוח על כוונתם להזרים מזומנים לחברה, וההודעה היום היא יישום של ההחלטה שנמסרה בספטמבר.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כסף לפידיון אגח להמרה. טוב לי. |265|

    1.3.20 חצי פידיון. 30 מלשח. אז טוב שיהיה כסף. מאז שקניתי האגח עשתי בערך 15%. המניה ירדה 60%. אם המניה הייתה עולה - האגח הייתה גם עושה עשרות אחוזים. מוקדש למי שמרותק מאגח שלי.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 04/11/2019 14:17