איילון: הפד יפחית ריבית וינסה להימנע מתנודתיות בשווקים

ובארץ - בנק ישראל נוקט בשפה יונית ומאותת למשקיעים כי ההסתברות להקלות מוניטריות בשנה הקרובה גבוהות מהסתברות לסטטוס קוו מוניטרי

חדשות ספונסר 27/10/2019 14:59

א+א-

יניב פגוט, האסטרטג הראשי של איילון בית השקעות מפרסם היום את הסקירה השבועית ומתייחס להחלטת הריבית בארה"ב ביום רביעי. פגוט מעריך שהבנק המרכזי של ארה"ב יפחית את ריבית הבסיס לרמה של 1.5%- 1.75%, וכי זו תהיה הפחתת הריבית האחרונה לשנה זו.

 

נראה כי נגיד הבנק המרכזי של ארה"ב ינסה לשדר למשקיעים כי מחזור הפחתת הריבית הנוכחית אותו הגדיר כהתאמות של אמצע מחזור עסקים הושלם וכי בבנק המרכזי ייטלו פסק זמן על מנת להעריך את תוואי הפעילות הכלכלי בחודשים הקרובים בשאיפה שחתימה על הסכם סחר מכווץ בין ארה"ב לסין וההשפעה המצרפית של הפחתת הריבית בארה"ב יתנו אותותיהם בהתייצבות הצמיחה הכלכלית.

 

הניסיון מהחלטות הריבית האחרונות של הבנק המרכזי בארה"ב מלמד כי אמירות ניציות יחסית של הפד אשר אינן מבטיחות הקלות מוניטריות מתרגמות מיידית לירידות שערים בשוק המניות ולהבהרות של הפד ביחס לאופק המוניטרי בהמשך. יתכן כי העובדה שבשוק מצפים לחתימה על הסכם סחר מצומצם בחודש הבא תאפשר לשווקים לחמוק מאמירות מוניטריות ניציות יחסית.

 

עוצמת הדולר בעולם בחודשים האחרונים מייצרת אף היא לחץ על הפד להתאים ככל שניתן את התנאים המוניטריים בארה"ב לתנאים המוניטריים מחוץ לארה"ב ולא לנהל מערכת מוניטרית מנותקת שתביא לשחיקה קשה ברווחי הייצואניות האמרקיניות. בהעדר הסכם סחר בין ארה"ב לסין אזי האופציה לחידוש ההרחבה הכמותית בארה"ב תהפוך בשבועות הקרובים לקרובה מתמיד.

 

בשבועות ובחודשים הקרובים נקרא יותר ויותר על השיקולים הפוליטיים העומדים בבסיס ההחלטות של נשיא ארה"ב העומד בפתחה של שנת בחירות. להערכתנו, טראמפ אשר מנופף בצמיחה הכלכלית המשופרת בארה"ב ובראלי בשוק המניות כהישגיו המרכזיים בקדנציה הראשונה יעשה כל מאמץ על מנת לשמר הישגים אלו בואך בחירות 2020. מי שמקבל הנחת עבודה זו צריך להניח כי הלחץ על הפד להפחית ריבית באופן סדיר ייגבר וכי ייגברו הספוקלציות ביחס לתמריצים פיסקאלים חדשים בארה"ב למרות הגירעון התקציבי העמוק והמעמיק. 

 

עונת הדוחות הכספיים לסיכום תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2019 בעיצומה זאת כאשר 40% מן החברות הנכללות במדד ה- S&P 500 כבר פרסמו את תוצאותיהן הכספיות הרבעוניות. תחזית האנליסטים העדכנית מעריכה כי רווחי הפירמות במדד ה- S&P 500 יתכווצו ברבעון השלישי של השנה ב- 3.7% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2018 בעוד ההכנסות צפויות לצמוח ב- 2.8% ביחס לתקופה המקבילה.

 

היה והתחזית האמורה תתממש יהיה זה הרבעון השלישי ברצף בו מציגות החברות ירידה ברווחים ביחס לתקופה המקבילה. ברבעון הרביעי של שנת 2019 צפויים רווחי הפירמות לשוב ולצמוח ב- 0.7% וההכנסות צפויות לצמוח ב- 3%. בסיכום שנת 2019 צפויים רווחי הפירמות לצמוח ב- 0.6% ביחס לשנת 2018 ואילו הכנסות הפירמות צפויים לצמוח ב- 4% ביחס לאשתקד.

 

להבנתנו, תחזיות צמיחה אלו עדיין מוטות מעלה ואינן משקפות בצורה טובה את נזקי האסקלציה במלחמת הסחר. התסריט המרכזי לפיו אנו מתנהלים בהקשר זה הוא כי רווחי הפירמות במדד לא יצמחו השנה ביחס לאשתקד ואולי אף יתכווצו קלות ואולם גם בנתונים אלו אנו סבורים כי שוק המניות ושוק המניות האמריקני בכלל זה הוא אופציית ההשקעות הסחירה האטרקטיבית ביותר בהינתן סביבת התשואות הנמוכה בשוק אגרות החוב ומרווחי הסיכון הנמוכים. 

 

בישראל, אומר פגוט, מחלקת המחקר של בנק ישראל מעריכה כי הצמיחה הכלכלית בשנת 2019 תעמוד על 3.1% בדומה לתחזית הקודמת של הבנק המרכזי ואולם במקביל הפחיתה מחלקת המחקר של הבנק המרכזי באופן חד יחסי את תחזית הצמיחה הכלכלית בישראל לשנת 2020 וזו עומדת כעת על 3% ביחס לתחזית קודמת לצמיחה של 3.5% בשנה הבאה.

 

התובנה שלנו- בבנק ישראל מתמקדים באיומים מכיוונה של הכלכלה הגלובלית על צמיחת הכלכלה המקומית ומתעלמים התעלמות מוחלטת בסכנות חידוש עליית מחירי הנדל"ן הנגזרת מן המדיניות המוניטרית הנוכחית וזו המסתמנת.

 

הוועדה המוניטרית מעריכה שלאור סביבת האינפלציה בישראל, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, ההתמתנות בכלכלה העולמית, והמשך הייסוף, יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה למשך זמן ממושך או להפחיתה על מנת לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ושהמשק ימשיך לצמוח בקצב נאה.

 

יתרה מזאת, במידת הצורך, הוועדה תנקוט בצעדים נוספים כדי להרחיב עוד יותר את המדיניות המוניטרית. התובנות שלנו- בנק ישראל נוקט בשפה היונית ביותר מאז כניסתו של הנגיד ירון לתפקידו ומאותת למשקיעים כי ההסתברות להקלות מוניטריות בשנה הקרובה גבוהות מהסתברות לסטטוס קוו מוניטרי.

 

חוסר היציבות הפוליטית אשר מקבל ביטוי במבוי סתום הקואליציוני, אינו גורע שינה מעיני המשקיעים. המשקיעים מניחים כי כל ממשלה עתידית תהא מחוייבת לאחריות פיסקאלית מחודשת וערכים של כלכלה חופשית בחירות שלישיות ברצף צפויות להתקבל באכזבה זמנית של המשקיעים ואולם להערכתנו אלו יחזרו להתמקד בנתוני המאקרו הגלובליים והמקומיים ככלי המרכזי לקבלת החלטות השקעה ולהתעלם מהפוליטיקה המקומית המבאישה. מנגד גיבוש ממשלת אחדות בישראל עשוי לתמוך באפיקי הסיכון המקומיים.

 

אנו שומרים על המלצתנו לחשיפה מאוזנת בין האפיק השקלי הצמוד לאפיק השקלי הלא צמוד מתוך הערכה כי ציפיות האינפלציה הגלומות בעקומי התשואות לאורך כל העקום הינן מתונות. אנו קרבים לתקופת הסתיו והחורף המאופיינת במדדי מחירים נמוכים ואף שליליים ויתכן שהדבר יביא להטיית כספים לאפיק השקלי אשר תביא להתכווצות ציפיות האינפלציה ותייצר הזדמנות הגדלה באפיק זה בואך 2020.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה