איילון: הציפיה להפחתות ריבית באירופה וארה”ב ולחידוש מגעי הסחר מייצבים את השווקים

החשיפה המומלצת שלנו לשוק המניות עומדת על 90%; מניות בנקים, מניות תשתיות אנרגיה ומניות IT מקומי עומדות בראש סדר ההקצאה הסקטוריאלי שלנו בישראל

חדשות ספונסר 08/09/2019 15:02

א+א-

יניב פגוט, האסטרטג הראשי של קבוצת איילון, מפרסם היום את סקירת המקרו השבועית ומתייחס לנתוני המקרו בארה"ב, לפיהם  המשק האמריקני הוסיף בחודש אוגוסט 2019 כ- 130 אלפי משרות חדשות, במקביל הונמכו ב- 20 אלפי משרות נתוני תוספת המשרות החודשיים לחודשים יוני 2019 ויולי 2019. ניכרת האטה מהותית בקצב תוספת המשרות בהשוואה לאשתקד ואולם אין לנתק האטה זו מן העובדה שהמשק האמרקיני מצוי בתעסוקה מלאה ורמת האבטלה בו עומדת על 3.7% בלבד.

 

אנו מניחים כי חוסר הוודאות הכלכלי הגובר הנובע בראש ובראשונה מהדרדרות ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין יבוא לידי ביטוי בחודשים הקרובים גם בהתקררות שוק העבודה שכן קשה לראות מעסיקים ממשיכים להגדיל את מצבת כוח האדם שלהם בקצב מהיר בהינתן תמונת המאקרו ואי הוודאות ביחס לסחר הגלובלי.

 

סביבת האינפלציה המתונה יחסית בארה"ב מייצרת את דרגות החופש לבנק המרכזי של ארה"ב להיענות לנזיפות הקשות מהבית הלבן וללחץ העולה מן השווקים ולהפחית ריבית ואולם חובה לומר כי האינפלציה בארה"ב במהלך 12 החודשים הסתכמה ב- 1.8% בעוד האינפלציה בנטרול מזון ואנרגיה עלתה ב- 2.2% (מחירי האנרגיה ירדו) כך שהציפיות מן הפד ביחס למדיניות המוניטרית הם שיתעלם מתמונת האינפלציה הנוכחית המציגה משק בריא ויתמקד בחששות מהאטה.

 

מאוחר יותר החודש ב- 18/9/2019 יפחית הפד את הריבית בפעם השנייה השנה מתוך רצון לתת לשווקים ולבוס בבית הלבן את ליטרת הבשר המוניטרית הנדרשת. החוזים על הריבית לחודש ספטמבר 19 מגלמים הסתברות של 91.2% להפחתת הריבית האמורה.

 

בכל האמור בתוואי הריבית העתידי בארה"ב מעבר לחודש ספטמבר הקרוב הרי הוא תלוי במידה רבה בהתפתחויות במגעי הסחר בין ארה"ב לסין אשר עתידים להתחדש בחודש אוקטובר הקרוב ומייצרים פוטנציאל להקפאת העלאת המכסים האמורה להיכנס לתוקפה באמצע חודש דצמבר הקרוב. בשוק ההון מתומחרת הפחת ריבית שלישית לשנת 2019 בהסתברות של 80% ואילו הפחת ריבית רביעית השנה מתומחרת בהסתברות של 32.8%.

 

בשבועות ובחודשים הקרובים נקרא יותר ויותר על השיקולים הפוליטיים העומדים בבסיס ההחלטות של נשיא ארה"ב העומד בפתחה של שנת בחירות. להערכתנו, טראמפ אשר מנופף בצמיחה הכלכלית המשופרת בארה"ב ובראלי בשוק המניות כהישגיו המרכזיים בקדנציה הראשונה יעשה כל מאמץ על מנת לשמר הישגים אלו בואך בחירות 2020.

 

מי שמקבל הנחת עבודה זו צריך להניח כי הלחץ על הפד להפחית ריבית באופן סדיר יתגבר וכי יתגברו הספקולציות ביחס לתמריצים פיסקאליים חדשים בארה"ב למרות הגירעון התקציבי העמוק והמעמיק. היה וטראמפ ישיק חבילת תמריצים חדשה בדמות השקעה בתשתיות יהיה בכך דלק להישגיו של הנשיא למרות הסיכונים הפיסקאליים הכבירים הכרוכים בכך.

 

אנו מעריכים כי מגעי הסחר ינוהלו על פי צרכיו הפוליטיים של הנשיא שילחץ על דוושות הגז והבלמים בהתאם לצרכיו הפוליטיים מתוך הנחה כי הסינים ימשיכו לנקוט בעמדה של מגיבים ולא יוזמים פעילויות סחר התקפיות. היה וטראמפ ימצא עצמו מדרדר בסקרים הפוליטיים בשנת 2020 הוא יאמץ גישה פשרנית יותר אל מול הסינים ויחתור לעסקת סחר מקוצצת ערב הבחירות לנשיאות.

 

להבנתנו, הסינים בחרו להמתין עם פתרון משבר הסחר עד לאחר הבחירות בארה"ב בשאיפה כי פגיעה בכלכלת ארה"ב תפגע בסיכוי הבחירה מחדש של טראמפ ותביא עימה נשיא דמוקרטי חדש בבית הלבן אשר ינקוט עמדות פשרניות יותר במשא ומתן על יחסי הסחר. היה וזו היא העמדה הסינית אזי ההחלטה הנגזרת ממנה היא נכונות סינית לספיגת המהלומות הכלכליות שיוטלו על החברות הסיניות תוך ניסיון לשלוט בעוצמת הנזקים החזויים באמצעות שילוב של פיחות המטבע ותמריצים פיסקאליים ומוניטריים גדולים.

 

אם אנו קוראים את ההתנהלות הסינית בצורה נכונה מדובר בבשורות קשות לכלכלה הגלובלית הצפויה לחזות האטה גוברת, פגיעה בהשקעות והתארכות מלחמת הסחר למלחמה רב שנתית. נציין כי ברור שישנם תרחישים אופטימיים יותר במיוחד כאשר הנשיא האמריקני כה קפריזי ומושפע מסקרים פוליטיים עדכניים, מנתוני המאקרו השוטפים ומהתנהגות מדדי הבורסה ואולם בעת כתיבת שורות אלו חובה לומר כי רמת האופטימיות לפתרון משבר הסחר בחודשים הקרובים צנחה באופן מהותי.

 

פגוט מסכם ואומר כי גם בנתונים אלו אנו סבורים כי שוק המניות ושוק המניות האמריקני בכלל זה הוא אופציית ההשקעות הסחירה האטרקטיבית ביותר בהינתן סביבת התשואות הנמוכה בשוק אגרות החוב ומרווחי הסיכון הנמוכים. אנו סבורים כי יש להחזיק 40% מתיק המניות בחשיפה מנוטרל מטבע לשוק המניות של ארה"ב.

 

בישראל, מדד אגרת חוב ממשלתי בריבית קבועה בעל משך חיים ממוצע של 6.36 שנים המגלם תשואה לפדיון ברוטו של 0.76% עלה מתחילת שנת 2019 בשיעור מדהים של 7.82% בעולם בו ריבית בנק ישראל עומדת ברמה של 0.25% בלבד לשנה. בנתונים אלו משקיע פרטי המשלם מיסים ועמלות בנקאיות קונבנציונאליות המלווה כסף למדינת ישראל לטווח של עשר שנים מקבל כבר היום תשואה לפדיון שלילית.

 

שאלת השאלות שצריכה להישאל בעת הנוכחית עבור משקיע בחוב ריבוני ארוך טווח של ממשלת ישראל היא האם פנינו לתשואה נומינלית שלילית בחוב הארוך של ממשלת ישראל בעתיד הנראה לעין?. היה והתשובה של המשקיע היא שלילית אזי יש לשמור על משך חיים ממוצע קצר בתיק אגרות החוב ולתור אחר הזדמנויות השקעה באפיקים אלטרנטיביים. היה והתשובה של המשקיע היא חיובית, אזי נכון יהיה עבור המשקיע להוסיף ולהחזיק באגרות חוב בעלות משך חיים ממוצע ארוך מתוך ציפייה לרווחי הון משמעותיים נוספים כפועל יוצא מהמשך ירידת תשואות עתידית.

 

מצבה הכלכלי של מדינת ישראל הוא טוב והדבר מקבל ביטוי בשלל אינדיקטורים כלכליים ותחזיות כלכליות עתידיות ביחס לצמיחה, תעסוקה ויציבות מחירים זאת למרות איומים גוברים ביחס להאטה עתידית חדה בקצב הצמיחה הגלובלי והשפעה הפוטנציאלית של האטה שכזו על הצמיחה והתעסוקה במשק הישראלי.

 

החריקות הקשות בניהול הגירעון התקציבי בשנה האחרונה היו בעבר הלא כל כך רחוק גוררים עימם ירידה חדה במחירי אגרות החוב הממשלתיות ואולם ההתנהלות הפיסקאלית האחראית בעשור האחרון מאפשרת לשוק אגרות החוב המקומי לספוג את הריפיון הפיסקאלי הנוכחי מתוך הנחה כי יתוקן מייד לאחר הקמת הממשלה החדשה.

 

בהינתן מצבו הטוב של המשק סביר כי המלווים ידרשו ריביות נמוכות מהותית מבעבר ואולם ויתור על ריבית כלשהיא למשך שנים ארוכות נראה כמו לקוח מספר מדע בידיוני ולא מספרי הכלכלה ולמרות זאת אין להוציא מכלל אפשרות כי אנו מצויים במרחק נגיעה מתרחיש זה שעד לאחרונה היה כאמור דמיוני. למעשה, נראה כי מדובר כיום בתרחיש המרכזי לפיו פועלים משקיעי אגרות חוב ריבוניים מתוחכמים.

 

 יתר על כך גם בין אותם המשקיעים הסבורים כי מחירי אגרות החוב הארוכות של ממשלת ישראל משקפות תמחור בועתי יש רבים הסבורים כי הבועה תוסיף ותתנפח וכך ניתן יהיה לרשום רווחי הון משמעותיים במהלך המשך ירידת התשואות ואז למכור חוב זה למשקיעים אחרים "שיתקעו" עם ההפסד לפדיון

 

בנק ישראל חידד את המסר לפיו הריבית במשק תוותר ללא שינוי למשך תקופה ארוכה. מדובר בשפה מוניטרית דומה שלא לומר זהה לשפה בה נקט הבנק המרכזי של ארה"ב במרץ האחרון לאחר הפליק פלאק המוניטרי המפואר של השנים האחרונות במסגרתו הפך נגיד הבנק המרכזי של ארה"ב מנץ ליונה מרוטה. 

 

בבנק המרכזי של ישראל התמקדו בנימוקים להחלטת הריבית כצפוי באיומים הגלובליים המתהווים, בירידה בקצב האינפלציה במשק הישראלי שנגזרה מצמד מדדי המחירים הנמוכים האחרונים ובהתחזקות השקל אל מול מטבעות הסחר כגורמים המרכזיים התומכים בשימור סביבת הריבית הנמוכה.

 

בנתונים אלו, רק הסכם סחר חדש בין ארה"ב לסין אשר יפיג את בהלת המיתון העולמי ישנה בטווח הקצר את הטון של בנק ישראל אשר מודע לעובדה שבהינתן התנאים הכלכליים העולמים המתהווים בימים אלו הבנקים המרכזיים הבולטים בעולם בדרך הבטוחה להגדלת תמריצים אשר תייצר לחצים גדלים לתיסוף השקל ולפיכך עליו להמשיך ולהחזיק ריבית אפסית.

 

לסיכום, אומר פגוט כי החשיפה המומלצת שלנו לשוק המניות עומדת על 90%. לתפישתנו יש להחזיק 60% מתיק המניות בחשיפה למניות בבורסה תל אביב, זאת כאשר בזירה המקומית ראוי להתמקד בבחירת מניות פרטנית תוך ניצול המימוש הנוכחי לטיוב וחיזוק פוזיציות ואילו בכל האמור בהשקעות בשוק המניות מעבר לים יש להתמקד בהשקעה במדדי מדינות ומדדי סקטורים. 

 

מניות בנקים, מניות תשתיות אנרגיה ומניות IT מקומי עומדות בראש סדר ההקצאה הסקטוריאלי שלנו בישראל. אנו רואים בהשקעה בשוק המניות את אפיק ההשקעות המועדף בחלק הסחיר של התיק בכל האמור בשקלול משוואת הסיכוי – סיכון.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה