חדשות אנליסטים

לאומי שוקי הון: התמתנות מסוימת בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית

"מעריכים כי בשנים הקרובות העודף בחשבון השוטף יישאר ברמה של סביב 3% תוצר, ובכך ימשיך לתמוך בעוצמתו של השקל"

חדשות ספונסר 01/09/2019 14:14

א+א-

דר’ גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי שוקי הון ודודי רזניק, אסטרטג ריביות מפרסמים היום את הסקירה השבועית של התפתחויות מקרו כלכליות ושוק הריביות ואיגרות החוב ומתייחסים לריבית במשק.

 

כצפוי, הותיר בנק ישראל את הריבית ללא שינוי ויישר קו עם בנקים מרכזיים בעולם בנכונות להרחבות מוניטאריות נוספות ככל שיידרש. הכלים שניתן לחשוב עליהם בהקשר זה כוללים התערבות כמותית, שבמסגרתה בנק ישראל ירכוש אג"ח ויזרים שקלים, וגם אפשרות של הרחבת רכישות המט"ח ללא עיקור ההשפעה המוניטרית המרחיבה. למרות נוסח ההודעה ה"יונית" של הועדה המוניטארית, לפי שעה, השקל ממשיך להיסחר ברמות שיא מול סל המטבעות.

 

ברביע השני של 2019 יצוא השירותים של ישראל, ללא חברות הזנק, הסתכם בכ-12.9 מיליארד דולר (נתון מנוכה עונתיות, על בסיס נתונים חודשיים). נתון זה, משקף את המשך מגמת הצמיחה של יצוא השירותים, שצמח בכ-2.4% לעומת הרביע הקודם, בו נרשמה צמיחה של כ-4.8%, במונחים דולריים נומינאליים.

 

בשנים הקרובות העודף בחשבון השוטף יישאר ברמה של סביב 3% תוצר, ובכך צפוי להמשיך לתמוך בעוצמתו של השקל. העודף בחשבון השירותים ימשיך לקזז, ואף יותר מכך, את הגירעון בחשבון הסחורות.

 

שיעור האבטלה במשק הישראלי צפוי להתייצב סביב רמה של 4%. הירידה לאחרונה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלולה להצביע על התמתנות מסוימת בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית.

 

במבט כולל, נתוני התעסוקה ממשיכים להצביע, מחד, על קרבתו של המשק למצב של "תעסוקה מלאה" – שיעור אבטלה בסביבת שפל היסטורית, ומאידך, על ירידה מסוימת בקצב קליטת המועסקים. נתונים אלה, משקפים את חוסנו היחסי של שוק העבודה המקומי בעת הנוכחית, אך תוך נתונים מעט מדאיגים בחודשים האחרונים. במבט קדימה, אנו מעריכים כי שיעור האבטלה יישאר יציב בשנים הקרובות סביב רמה של 4%.

 

לגבי הנעשה בכלכלה העולמית, אומרים בלאומי שוקי הון כי  כצפוי כלכלת גרמניה נסוגה ברבעון השני של השנה. האינדיקטורים לרבעון השלישי מלמדים על המשך מגמה זו. נתוני ההכנסה האישית וההוצאות האישיות ביולי מדגישים את המשך העוצמה של צרכנים האמריקנים ואי רגישותם להסלמה של מלחמת הסחר והחשש מן ההאטה בכלכלה העולמית.

 

העלייה בסיכונים העולמיים שלחה השבוע את התשואות הממשלתיות הארוכות בעולם לשפל חדש. הציפייה הינה לגל הרחבות מוניטאריות נוספות בחודשים הקרובים בהובלת הפד הצפוי להוריד את הריבית עד סוף השנה ב 50 נ"ב במצטבר.

 

מבחינת המלצות לפעילות: נמשכת המלצתנו לאחזקת יתר במגזר השקלי הלא צמוד. סביבת הריבית, התשואות בעולם וההמשך הצפוי של מגמת התחזקות השקל תומכים בהשקעה בשוק האג"ח הממשלתי אולם לאור רמת התשואות הנמוכה יחסית אנו ממליצים על חשיפה למח"מ בינוני.

 

מגמה חיובית נרשמה השבוע בשוק האג"ח הקונצרני כאשר עליות שערים קלות נרשמו במדדים המובילים. מדדי התל בונד צמודי המדד רשמו ירידה קלה במרווחים לעומת עלייה קלה במרווח מדד התל בונד שקלי 50. השוק הראשוני צפוי לחזור לפעילות לאחר כמעט חודש ללא גיוסים.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה