פרטנר: שיעור הנטישה בסלולר ברבעון ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז 2011

הכנסות החברה ירדו ב-2% ל-781 מיליון ₪; הרווח עלה ב-50% אך עמד על 3 מיליון ₪ בלבד; 77 אלף מנויים חדשים לשירות הטלוויזיה

חדשות ספונסר 27/08/2019 12:26

א+א-

חברת פרטנר מפרסמת היום את תוצאות הרבעון השני של 2019. סך ההכנסות ברבעון שני 2019 הסתכמו ב- 781 מיליון ₪, ירידה של 2% מ- 797 מיליון ₪ ברבעון שני 2018. ההכנסות משירותים ברבעון שני 2019 הסתכמו ב- 642 מיליון ₪, עלייה של 4% מ- 620 מיליון ₪ לעומת הרבעון המקביל.

 

ההכנסות משירותים במגזר הסלולרי ברבעון שני 2019 הסתכמו ב- 453 מיליון ₪, כמעט ללא שינוי מ- 454 מיליון ₪ ברבעון שני 2018 . היציבות נובעת בעיקרה מהמשך שחיקת מחירים של שירותי סלולר כתוצאה מהתחרות המתמשכת בשוק הסלולר אשר קוזזה בעקבות הפרשה חד-פעמית לתביעה ייצוגית ברבעון שני 2018.

 

הכנסות משירותים במגזר הקווי ברבעון שני 2019 הסתכמו ב- 230 מיליון ₪, עלייה של 10% בהשוואה ל- 210 מיליון ₪ ברבעון המקביל .העלייה משקפת בעיקר את הגידול בהכנסות מטלוויזיה כמו גם גידול בהכנסות משירותי אינטרנט אשר קוזזו חלקית בעיקר על ידי קיטון בהכנסות משיחות בינלאומיות.

 

הרווח ברבעון שני 2019 הסתכם ב- 3 מיליון ₪, עלייה של 50% בהשוואה לרווח של 2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. השפעת יישום תקן 16 IFRS על הרווח לרבעון שני 2019 היה קיטון ברווח של 2 מיליון ₪.

 

בהתבסס על ממוצע משוקלל של ההון המונפק ונפרע במהלך ברבעון שני 2019 ,הרווח הבסיסי המדווח למניה או ל- ADS הסתכם ב- 0.02 ש"ח בהשוואה לרווח בסיסי מדווח למניה של 0.01 ₪ ברבעון השני של 2018.

 

היקף החוב נטו בסוף רבעון שני 2019 ,הסתכם ב- 965 מיליון ₪, בהשוואה ל- 893 מיליון ₪ בסוף הרבעון המקביל, עלייה של 72 מיליון ₪. תזרים המזומנים החופשי המתואם, כולל תשלומים בגין חכירות הסתכם  ב- 31 מיליון ₪, ירידה של 44% מתזרים של 55 מיליון ₪.

 

התזרים מפעילות שוטפת עלה ב- 36% ל- 216 מיליון ₪. העלייה נובעת בעיקר מיישום תקן חכירות 16 IFRS ב- 2019 ,במסגרתו תשלומים בגין חכירות מוצגים בתזרימי מזומנים מפעילות מימון במקום בתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת.

 

ההכנסה חודשית ממוצעת למנוי סלולר (ARPO) עמד על 58 ₪, עלייה של 2% לעומת הרבעון המקביל. לחברה יש כ- 62.2 מיליון מנויים בסלולר נכון לסוף הרבעון, ללא שינוי בהשוואה לרבעון המקביל.  בסיס מנויי הטלוויזיה הסתכם בכ- 160 אלף מנויים בסוף הרבעון, עלייה של 77 אלף מנויים מאז הרבעון השני ב-2018.

 

בהתייחסו לתוצאות הרבעון השני 2019 ,ציין מר איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר: “אל מול חוסר יציבות וירידות ערך של המתחרות בשוק התקשורת, פרטנר מציגה מובילות עסקית ואיתנות פיננסית. פרטנר ערוכה טוב יותר ממתחרותיה להתמודד עם האתגרים המורכבים בשוק התקשורת הישראלי שסובל מכשלי שוק מתמשכים.

 

החברה ממשיכה להציג מגמות חיוביות במדדים העיקריים, מאזן חזק ומצויינות תפעולית, בזמן שמתחרותיה מתמודדות עם ירידות ערך וחוסר יציבות".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה