גאק סבג, מנכל רותם אנרגיה מחצבים<br>קרדיט: יח"צ
גאק סבג, מנכל רותם אנרגיה מחצבים קרדיט: יח"צ

שותפות רותם אנרגיה מחצבים השלימה צעד נוסף בתכנית העבודה לקראת הגעה לסגירה פיננסית עם גורם מממן להקמת המתקנים להפקת חשמל ונפט במישור רותם. השותפות דיווחה הבוקר כי התקשרה במזכר הבנות עם צד שלישי לכריה משותפת של פצלי שמן בשטח הרישיון של השותפות במישור רותם. השותפות לא דיווחה מי החברה איתה חתמה על ההסכם אבל ציינה כי מדובר בחברה לא קשורה ש"מחזיקה בזכויות מסוימות לכרייה ועיבוד פצלי שמן באזור מישור רותם ובעלת זכויות כרייה במישור רותם בשטח תעודת התגלית של השותפות באתר רותם מזרח".  משמעות ההסכם היא הפחתה בעלויות הכרייה של רא"מ וסינרגיה בפעילות התפעולית של שני הצדדים.

 

שותפות רא"מ שהונפקה בנובמבר האחרון בבורסה של ת"א מתכננת להקים באזור התעשיה במישור רותם זוג מתקנים להפקת נפט וחשמל, אשר יוזנו בפצלי שמן יחד עם פסולת פלסטיק עירונית המיועדת להטמנה. השותפות מחזיקה ב-100% בשטח שהוכר כתגלית פצלי שמן במישור רותם. בכך הכיר משרד האנרגיה בכדאיות הפקת אנרגיה מפצלי השמן ביחד עם פסולת הפלסטיק בטכנולוגיה המוצעת ע"י השותפות. בדצמבר 2018, ניתנה המלצת משרד הכלכלה לרשות מקרקעי ישראל לאשר מתן הרשאה לתכנון באזור התעשייה של מישור רותם להקמת מתקני ההפקה. המתקנים יפעלו בהתאם למדיניות של המשרד להגנת הסביבה המקדם הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת לשם צמצום ההטמנה ויוזנו, מדי שנה, בכ - 200,000 טונות פסולת פלסטיק יחד עם כ- 1.8 מיליון טון פצלי שמן. התפוקה השנתית של זוג מתקני הפקה תהיה כ- 1.5 מיליון חביות נפט במשך למעלה מ- 20 שנה. כמו כן, על ידי שימוש בחום עודף מן התהליך, המתקנים יפיקן כ- 60-70MW  של חשמל.

 

המכרה הפעיל והפתוח במישור רותם בנוי ממספר שכבות. השכבה העליונה הינה שכבת הטפל, מתחתיה שכבת פצלי שמן ומתחתם שכבת פוספטים. על פי הדיווח שני הצדדים ישתפו פעולה בכריית שכבת הטפל (שמעל שכבת פצלי השמן) ובכריית פצלי השמן בשטח הפרויקט. בנוסף, הצדדים ישתפו פעולה ויישאו במשותף בעלויות תכנון, פיתוח, חפירה, פינוי וטיפול בשכבת הטפל בשטח הפרויקט. העבודות יחלו 12 חודשים לפני סיום הקמת מתקן ההפקה הראשון של השותפות. עוד סוכם כי לשותפות רא"מ זכות לכרות ולעשות שימוש גם בפצלי שמן אשר בשטח הזכויות של הצד השלישי, בתמורה שנקבעה.

 

מזכר ההבנות נכס לתוקף מיידי והוא יהיה בתוקף עד שיוחלף בהסכם מפורט שייחתם בין הצדדים. ככל שלא ייחתם הסכם כאמור בתוך 12 חודשים, יהא כל צד רשאי לבטל את מזכר ההבנות בהודעה של 30 יום לצד האחר.

 

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש