חדשות אנליסטים

איילון: המדד הנמוך והשקל החזק קברו את ציפיות העלאת הריבית

משק המצוי בתעסוקה מלאה וצומח בקצב העולה על 3%, עם אינפלציה של כ- 1.5% שמתנפחות בו בועות אשראי, זקוק לריבית גבוהה יותר אולם היגיון כלכלי זה לא מחייב את בנק ישראל

חדשות ספונסר 21/07/2019 14:25

א+א-

יניב פגוט, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות אילון מפרסם היום את סקירת המאקרו השבועית ואומר כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש יוני 2019, בהשוואה לחודש מאי 2019. תחזית המדד החודשי הממוצעת לחודש יוני 18 של האנליסטים עמדה על 0.3% ומכאן ברור שמדובר במדד נמוך מהותית מציפיות השוק. למרות המדד הנמוך והמפתיע לא היינו נחפזים להסיק מסקנה לגבי פניית פרסה בסביבת האינפלציה במשק הישראלי. נציין כי ההפתעה החדה כלפי מטה בחודש יוני 19 מגיעה לאחר הפתעה כלפי מעלה במדד חודש מאי 19 ולפיכך אין להתמקד בנתון הבודד אל על התמונה הגדולה.

 

בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני 2019 לעומת יוני 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%. מחד אין להתעלם כי האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים שוב חצתה את הרף התחתון של יעד האינפלציה כלפי מטה ולכך תהיינה השפעות על מדיניות הריבית העתידית של בנק ישראל ומאידך סיכום השוואתי של האינפלציה במחצית הראשונה של שנת 2019 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מלמד על סביבת אינפלציה דומה שכן גם אשתקד וגם השנה הסתכמה האינפלציה במחצית הראשונה של השנה ב- 0.9%. להבנתנו, פני המשק הישראלי אינם לאינפלציה אפסית והנחת העבודה שלנו היא כי האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תתבסס בתוך יעד האינפלציה הממשלתית ותסתכם ב- 1.3%. 

 

המדד החודשי הנמוך מרחיק עוד יותר את ההסתברות להפחתת ריבית השנה שכן סביבת האינפלציה במשק גלשה שוב מתחת ליעד האינפלציה הממשלתית. התיסוף המתגבר בשקל אל מול מטבעות הסחר מהווה אף הוא משקל נגד להעלאת ריבית וזאת עוד לפני החששות הגוברים ביחס לקצב הצמיחה הגלובלי. הנגיד החדש של בנק ישראל אינו שש להעלות ריבית מחשש להאצת התיסוף בשקל נוכח מדיניות הריבית הצפויה של הפד והאיומים לצמיחה הגלובלית הנשקפים ממלחמת הסחר. משק המצוי בתעסוקה מלאה וצומח בקצב העולה על 3% בו האינפלציה חיובית ועומדת על כ- 1.5% ובו מתנפחות בועות אשראי זקוק לריבית גבוהה יותר ואולם היגיון כלכלי זה אינו מחייב את בנק ישראל.

 

להבנתי, אומר פגוט,  המגמה של שקל חזק ומתחזק תלווה אותנו בעתיד הנראה לעין מנימוקים מגוונים הכוללים צפי לקיטון בפערי הריבית בין ארה"ב לישראל, תנועות הון מוגברות לישראל ועוד. במציאות זו יש להימנע מחשיפה מטבעית בתיק ההשקעות גם ברמות שער החליפין הנוכחיות של השקל אל מול הדולר והאירו אשר לאור התיסוף האחרון מפתות משקיעים רבים ומהוות להבנתי מלכודת דבש. אם יימשך הייסוף הוא עלול לעכב את עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד. למעשה התיסוף המחודש בשקל הוא החסם המרכזי של הבנק המרכזי המקומי בבואו להעלות את הריבית בהתאם לתנאי המשק מחשש לשרשור של התיסוף על האינפלציה במשק וחמור מכך מחשש לפגיעה בייצוא שמתקשה להתאים עצמו לשקל המתוסף. 

 

מתחילת השנה הוסיף מדד ת"א 125 9.66% והוא מפגר אחרי מרבית מדדי היחס הגלובליים. מדד ת"א 90 עלה מתחילת השנה בשיעור מצטבר של 18.36% קרי ביצועי יתר של כ- 11.54% אל מול מדד ת"א 35 אשר עלה מתחילת השנה ב- 6.84%. מדד ה- SME 60 עלה מתחילת שנת 2019 ב- 3.02% בלבד והוא מלמד על כך שהשקעה במדד המניות בעלות שווי שוק נמוך יחסית לא השתלמה במחצית הראשונה של שנת 2019. החשיפה המומלצת שלנו לשוק המניות עומדת על 90%. לתפישתנו יש להחזיק 50% מתיק המניות בחשיפה למניות בבורסה תל אביב, זאת כאשר בזירה המקומית ראוי להתמקד בבחירת מניות פרטנית תוך ניצול המימוש הנוכחי לטיוב וחיזוק פוזיציות ואילו בכל האמור בהשקעות בשוק המניות מעבר לים יש להתמקד בהשקעה במדדי מדינות ומדדי סקטורים. מניות בנקים, מניות תשתיות אנרגיה ומניות IT מקומי עומדות בראש סדר ההקצאה הסקטוריאלי שלנו בישראל. אנו רואים בהשקעה בשוק המניות את אפיק ההשקעות המועדף בחלק הסחיר של התיק בכל האמור בשקלול משוואת הסיכוי – סיכון.

 

בארה"ב, בשבוע החולף חזינו בירידת תשואות קלה בשוק אגרות החוב הממשלתי בארה"ב על רקע טון מוניטרי מתון הנושב במסדרוני הבנק המרכזי של ארה"ב ומוצא עצמו מתוזמר על ידי מרבית חברי הפד חדשות לבקרים. התפישה השלטת העדכנית בבנק המרכזי היא כי יש להפחית ריבית על מנת לקדם פני האטה כלכלית וזאת על מנת שלא תופנה לעבר הפד האצבע המאשימה בתרחיש של התמתנות הצמיחה.

 

בשוק ההון מתמחרים כיום 100% הסתברות להפחתת ריבית ב- 31/7/19, כמו כן גלומה בחוזים על הריבית הסתברות לא קטנה של 22.5% כי הפד יפחית את הריבית במחצית האחוז כבר החודש. להערכתנו, האפשרות של הפחתת ריבית אגרסיבית של מחצית האחוז החודש היא מנותקת מן הנתונים ואולם בהינתן בנק מרכזי אמריקני אשר בדצמבר 18 מעריך 2 העלאות ריבית, בינואר 19 מדבר על סובלנות מוניטרית, במרץ 19 מדבר על ריבית ללא שינוי השנה ובמאי 19 מבטיח הפחתת ריבית הוא לא בנק מרכזי צפוי ומכאן הבלבול בשווקים.

 

עד ל- 18/7/19 פרסמו 77 חברות במדד ה- S&P 500 את תוצאותיהן הכספיות לרבעון 2 2019 ולפיכך אין מקום רב לניתוחים של עונת הדוחות הנוכחית ואולם חובה לציין כי רף הציפיות מעונת הדוחות הכספיים נמוך ולפיכך רק תחזיות נמוכות להמשך יובילו לשינוי תזת ההשקעה לפיה שוק המניות בארה"ב הוא הנכס הסחיר האטרקטיבי ביותר להשקעה ביחס לאלטרנטיבות הסחירות.

 

תחזית הצמיחה ברווח הרבעוני ברבעון השני לשנת 2019 עומדת כעת על צמיחה שלילית של 3%- וזאת ביחס לתחזית צמיחה שלילית של 0.4% בתחילת הרבעון השני ואילו הכנסות הפירמות צפויות לצמוח ברבעון זה ב- 3.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. תשעה מתוך אחת עשר הסקטורים במדד הנמיכו תחזיות צמיחה ברווח במהלך התקופה האמורה. לאחר הנמכת התחזיות המסורתית בשבועות האחרונים אשר לא הייתה חריגה לשלילה ביחס לרבעונים הקודמים צפוי להגיע החלק השני של הטקס המוכר ובמהלכו יכו החברות את התחזיות המונמכות כך שלהערכתנו הרבעון השני יחתם בקיפאון בשורת הרווח הרבעוני ביחס לרבעון המקביל אשתקד. להערכתנו בשוק יתמקדו בניתוח סביבת המאקרו והשלכותיה על ביצועי הפירמות ברבעונים הבאים ופחות ב- 1%- 2% צמיחה בשורת הרווח ברבעון הקרוב.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה