חברת לסיכו הודיעה היום כי חברת הבת פולדמיר בנין  המוחזקת על ידי לסיכו בשיעור של 56%, זכתה במכרז לביצוע פרויקט עבור גוף ממשלתי בהיקף צפוי של כ- 55 מיליון ₪ בתוספת מע"מ, תקופת הביצוע עומדת על כ- 14 חודשים.

 

התמורה בגין פרויקט זה הינה למדידה על פי ביצוע בפועל, בהתאם למחירי כתב כמויות. תחילת ביצוע הפרויקט מותנית בחתימת החוזה בין הצדדים וקבלת צו התחלת עבודה מהלקוח.

 

לפני כשבועיים (8.7.19) דיווחה החברה כי רכשה את חברת אלבר הנדסה פיקוח, העוסקת בהקמה ואחזקה של פרויקטים מכניים בעיקר עבור חברת החשמל ובתי זיקוק חיפה ובתי זיקוק אשדוד בתמורה לכ- 800 אלף ₪ בצירוף מע"מ (חלק החברה - 70%). על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של אלבר מחזור הכנסותיה בשנת 2017 עמד על כ- 13.4 מיליון ₪.

 

בנוסף, החברה התחייבה כלפי הנאמנים לתשלום סך של עד 200 אלף ₪ נוספים ככל שלא ישולמו מלוא התשלומים על פי הסדר הנושים, וזאת כנגד התחייבות של צד ג’ בגין הסך לעיל. החברה מתכוונת לממן את חלקה בעסקה באמצעות מקורות עצמיים.

 

הרכישה אושרה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, הצעת החברה יחד עם שותף (חלק החברה עומד על 70% וחלק השותף עומד על 30%) לנאמנים בהקפאת הליכים לרכישת מניות וכלל פעילות אלבר. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

 

במהלך חודש יוני (19.6.19) הודיעה לסיכו כי שותפות (50%) זכתה במכרז של חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ להתקנת והחזקת מסוע לשינוע גרעינים בנמל אשדוד בתמורה לכ-168 מיליון שקל (בצירוף מע"מ) בכפוף ובהתאם לביצוע כמויות עבודה בפועל ולמחירי יחידת ביצוע.

 

השותפות הזוכה הינה בבעלות שווה של לסיכו עם חברת פאן מדיטרניאן חברה להנדסה בע"מ (המקימה של פרויקט הלאומי נמל הדרום באשדוד). תקופת הביצוע של הפרויקט עומדת על 28 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין, ולאחריה תחל תקופת אחזקה של 60 חודשים.

 

לסיכו בע"מ סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם מזומנים ושווי מזומנים של כ-99 מיליון שקל. הון עצמי של כ-145 מיליון שקל, המהווה כ-40% מסך המאזן וצבר עבודות של כ-955 מיליון שקל. צבר זה כולל את חברת פולדמיר בנין (1986) בע"מ והוא מתפרס על כלל מגזרי הפעילות של החברה. 

 

הכנסות החברה גדלו ברבעון בכ-86% לכ- 137 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-74 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2018. ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ- 6.8 מיליון שקל, לעומת כ-2.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווח נקי של כ-2.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ- 1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2018.

 

חברת לסיכו בע"מ בניהולו של אייל לשמן נוסדה בשנת 1969 ובימים אלו חוגגת 50 שנה להיווסדה, לסיכו היא חברת תשתיות מהוותיקות בישראל ופועלת ב-2 מגזרים עיקריים - הקמת פרויקטים כולל בין השאר ב- Design Build בתחומים של תשתיות הנדסה אזרחית וביטחונית, רכבת, צנרת ואנרגיה, איכות סביבה וצנרת נקיה. המגזר השני הוא שירותי אחזקה וזכיינות כולל בין השאר בתחומים של: תחזוקה ושירות לתשתיות מוניציפליות, תחזוקה ושירות במתקני אנרגיה וזכיינות לפרויקטים בשיטות BOT ואחרות.

 

 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש