חדשות כלכלה

הסתיים ההליך התחרותי השני לפתיחת הים לחיפושי גז טבעי ונפט

5 חברות הגישו הצעות לחיפוש גז ונפט ב-12 בלוקים חדשים במים הכלכליים של ישראל

חדשות ספונסר 15/07/2019 15:18

א+א-

5 חברות בינלאומיות וישראליות, הגישו הצעות לחיפוש גז ונפט ב-12 בלוקים חדשים במים הכלכליים של ישראל, מתוך 19 בלוקים שהוצעו בהליך.

 

הקבוצה הראשונה מורכבת מהחברות הבריטיות CAIRN ו SOCO -והחברה הישראלית רציו. הקבוצה השנייה מורכבת מחברת אנרג’יאן שרכשה לאחרונה את אדיסון וחברת הזדמנות ישראלית.

 

שתי חברות בריטיות, סוקו וקאירן, מצטרפות לחברות הבינלאומיות שכבר פועלות בישראל בשנים האחרונות, נובל, אנרג’יאן, החברות העסקיות הבינ"ל שכבר פועלות בישראל בשנים האחרונות. הצטרפות גופים בינלאומיים חדשים לפעילות במשק האנרגיה הישראלי מעידה על האטרקטיביות הרבה שקיימת בישראל כמרכז אנרגיה אזורי.

 

כזכור, במסגרת ההליך התחרותי השני הציע משרד האנרגיה 19 רישיונות חיפוש (בלוקים), כל אחד בגודל של עד 400 קמ"ר. 19 הרישיונות חולקו לחמישה מקבצים, כאשר כל מקבץ לא עולה על גודל של 1,600 קמ"ר.

 

ההחלטה לשווק את השטחים במקבצים של רישיונות, נועדה לאפשר התאמה נכונה יותר של אזורי החיפוש למבנים הגיאולוגים בשטח, אשר עשויים להכיל מאגרי נפט וגז טבעי. החזקת שטחים גדולים יותר, תאפשר לחברות לבצע סקרים גיאולוגים וגיאופיזיים באופן מקצועי ויעיל יותר ותעלה את האטרקטיביות של השטחים ליזמים.

 

במטרה לעודד חברות בינ"ל להשתתף בהליך התחרותי, קיימו שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, ומנכ"ל המשרד, אודי אדירי, וגורמי מקצוע ממשרד האנרגיה פגישות רבות עם נציגים של חברות אנרגיה בינלאומיות. כמו כן, השתתפו נציגי המשרד בשורה של כנסים בינלאומיים לצורך שיווק שטחי החיפושים בים. 

 

החברות התבקשו להוכיח יכולת כלכלית, כך שגובה הערבות הבסיסית לכל רישיון עומד על 2.5 מיליון דולר. על כל בלוק נוסף, הנמצא בתוך אותו מקבץ, התווסף סכום של חצי מיליון דולר, כאשר גובה הערבות המרבי לקבלת ארבעה שטחים רצופים (מקבץ) עומד על 4 מיליון דולר. כמו כן, נידרש המפעיל להוכיח יכולת מקצועית בתחום החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי בים. לפני ביצוע הקידוח, יצטרך בעל רישיון חיפוש להעמיד ערבות נוספת, בגובה 5 מיליון דולר, כפי שנקבע בהנחיות.

 

על פי עקרונות ההליך התחרותי השני שגובש על ידי משרד האנרגיה, רישיון חיפוש יינתן למשך תקופה של 3 שנים. במהלך התקופה, בעלי הרישיון יבצעו את תכנית העבודה עליה התחייבו, שעיקרה בחינת כלל השטח שקיבלו. לאחר ביצוע תכנית העבודה יכול בעל הרישיון לבקש ארכה לשנתיים נוספות, בתנאי שיגיש תכנית עבודה הכוללת ביצוע קידוח בלפחות אחד מהרישיונות במקבץ ותכנית עבודה נוספת, שתאושר על ידי הממונה לענייני הנפט, ברישיונות האחרים. לאחר ביצוע הקידוח ועמידה בכלל תכניות העבודה, ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישיונות במקבץ בשנתיים נוספות, לכדי מקסימום 7 שנות רישיון, כפי שנקבע בחוק הנפט, בתנאי שתוגש התחייבות לקידוח בכל הרישיונות שטרם נקדחו עד תום תקופת הרישיון.

 

ההליך הנוכחי שהחל בנובמבר 2018, התקיים בהמשך להליך התחרותי הראשון שהסתיים בנובמבר 2017, במסגרתו הוענקו 6 רישיונות חיפוש חדשים לחברות "אנרג’יאן" וקונסורציום של חברות הודיות. הליך תחרותי נוסף צפוי להתקיים במהלך 2021.

 

חברת CAIRN energy plc היא חברת אנרגיה בינלאומית פרטית הנסחרת בבורסה בלונדון. במהלך 20 השנים האחרונות עוסקת החברה בחיפוש, גילוי ופיתוח של נכסי נפט וגז ברחבי העולם וכיום פעילה באירופה, מרכז ודרום אמריקה ומערב אפריקה. לחברה ניסיון רב כמפעילה וכשותפה בנכסי נפט וגז.

 

חברת ENERGEAN oil & gas היא חברה פרטית לחיפוש נפט וגז ומשרדיה ממוקמים בלונדון. עיקר פעילותה ב-38 השנים האחרונות הוא בים בתיכון. "אנרגי’אן" היא בעלת חזקות כריש ותנין במים הכלכליים של ישראל ובנוסף מחזיקה ב-5 רישיונות חיפוש בהן זכתה בהליך התחרותי הראשון.

 

חברת רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת היא שותפות אנרגיה מהמובילות בישראל. החברה נוסדה בשנת 1992 והשותפות נסחרת במדד תל אביב 90. בשנת 2010 גילו "רציו" ושותפותיה את מאגר לוויתן, אחת מתגליות הגז הגדולות במים העמוקים במאה ה-21. חזקותיה הן: 15% בלוויתן צפון, 15% בלוויתן דרום ו-70% ברישיון "רועי".

 

חברת SOCO international plc היא חברה בינלאומית ותיקה לחיפוש והפקת נפט וגז היושבת בלונדון. החברה מחזיקה כיום בנכסי הפקה, פיתוח וחיפוש של נפט וגז בוויאטנם ומצרים ונסחרת בבורסה של לונדון.

 

חברת הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת נוסדה בשנת 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך. היא שותפה ובעלת זכויות במספר נכסים ימיים בישראל ובנכסי נפט בצפון אמריקה.

 

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "כמה שנים לאחר מתווה הגז, אנחנו מקבלים 3 קבוצות בינלאומיות, שמבוססות על חברות אירופאיות ואמריקאיות, שתחפשנה ותפתחנה את אוצרות הגז והנפט של מדינת ישראל. ההצעות שקיבלנו תשלשנה את מספר הרישיונות לחיפושי גז ונפט במים הכלכליים של ישראל (מ-6 בלוקים ל-18).

 

הגעתן של חברות אירופאיות נוספות לישראל לצד חיבורה הקרוב של אסדת לוויתן והמשך פיתוח מאגר כריש-תנין, יובילו לפירוק המונופול והגברת התחרות בתחום זה. אנחנו ממשיכים לפעול להפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה אזורית".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה