חדשות אנליסטים

כלכלני לאומי: קצב התחלות הבנייה תומך ביציבות מחירים בשנים הקרובות

בתחילת 2019 חלה ירידה בהיקף התחלות הבנייה, זאת בניגוד למגמת העלייה בהיקף גמר הבנייה

חדשות ספונסר 27/06/2019 11:38

א+א-

בסקירה הכלכלית השבועית של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל מיכאל בפמן, אומרים כלכלני הבנק כי בחודשים אפריל-מאי ניכרה חולשה מסוימת בנתוני התעסוקה בהשוואה לרביע הראשון של השנה.

 

נתוני סקרי כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי בחודש מאי שיעור האבטלה הכללי במשק (גילאי 15 ומעלה) עמד על 3.6% לעומת 3.8% באפריל. במקביל, שיעור השתתפות בכוח העבודה ירד ל-63.5% לעומת 63.8% בחודש הקודם. בקבוצת גילאי העבודה 25-64, אשר לה מיוחסת עיקר ההשפעה על שוק העבודה ועל הביקושים המקומיים במשק, שיעור האבטלה ירד בכ-0.1 נקודת אחוז לרמה של 3.2%, ושיעור השתתפות ירד ל-80.3% לעומת 80.6% בחודש הקודם.

 

שיעור האבטלה במשק המשיך לרדת גם בחודש מאי, אולם בשונה מהרביע הראשון של השנה ירידה זו לא לוותה בעליית מספר המועסקים. דהיינו, ירידת שיעור אבטלה התרחשה "מסיבות לא טובות" וניכרת חולשה מסוימת בנתוני התעסוקה במהלך הרביע השני של השנה עד כה לעומת הרביע הראשון. זאת, בהתאם לתמונה העולה מנתוני פעילות אחרים לחודשים אפריל-מאי; כגון: סחר חוץ, המדד המשולב, הכנסות המדינה ממסים, גירעון תקציבי ועוד; אשר מצביעים על היחלשות מסוימת בפעילות הכלכלית במשק.

 

במהלך הרביע הראשון של השנה (מרץ 2019 לעומת דצמבר 2018) ירידת שיעור האבטלה לוותה בעליית שיעור ההשתתפות בכוח העבודה תוך עלייה במספר המועסקים, והצביעה על התרחבות בפעילות הכלכלית. מנגד, לאחרונה, במהלך החודשים אפריל-מאי, ירידת שיעור האבטלה חלה על רקע ירידה חדה יחסית בשיעור ההשתתפות, תוך ירידה במספר המועסקים. כלומר, ניתן לומר שהאבטלה לא ירדה כתוצאה מגידול בתעסוקה, אלא עקב התכווצות כוח העבודה מסיבות שונות. כוח העבודה ירד, בין היתר, על רקע יציאה של בלתי מועסקים אשר "התייאשו" מחיפוש עבודה ו/או משום שהכישורים המקצועיים שלהם אינם תואמים את צרכי המשק.

 

הנתונים שהוצגו עקביים עם נתוני המשרות הפנויות במשק אשר מצביעים על ירידה בחודשים האחרונים, התפתחות אשר מצטרפת ככל הנראה למגוון אינדיקטורים המתחילים להצביע על התמתנות מסוימת בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית ברביע השני של השנה. במבט קדימה, התפתחות נתוני התעסוקה בחודשים הקרובים תושפע, כפי הנראה, מההתמתנות הצפויה בפעילות הכלכלית ואולי גם מעלייה מסוימת ברמת הסיכונים העסקיים וירידה במידת האופטימיות של הסקטור העסקי, זאת כפי שבא לידי ביטוי בסקר החברות של בנק ישראל. 

 

עם זאת, יש לציין ששיעור האבטלה מצוי ברמת שפל בראיה היסטורית אשר מעידה על קרבתו של המשק לסביבה של "תעסוקה מלאה", וכן שמדובר בנתונים חודשיים אשר עשויים להתעדכן בהמשך, כך שיש להתייחס אליהם בזהירות. אנו מעריכים כי שיעור האבטלה במשק המקומי צפוי לעלות בשנים הבאות, אך באופן איטי ומוגבל.

 

לגבי המצב בשוק הנדל"ן אומרים בלאומי כי ברביע הראשון של השנה היקף התחלות הבנייה עמד על 10,890 דירות (נתון מנוכה עונתיות), כך על-פי נתוני הלמ"ס. מדובר בנתון הרבעוני הנמוך ביותר מאז הרביע השלישי של 2012, אשר משקף ירידה של כ-15.9% לעומת הרביע הקודם וירידה של כ-7.7% בהשוואה לרביע המקביל אשתקד.

 

במקביל, נמשכת העלייה בהיקף גמר הבנייה, אשר מצוי זה מספר רביעים רצופים ברמה שנתית גבוהה מהרמה המינימאלית הנדרשת. אנו מעריכים כי במהלך השנה הקרובה היקף גמר הבנייה צפוי לאזן את הביקוש הבסיסי באופן שעשוי לתמוך ביציבות במחירי הדירות, אך זאת תוך שונות בין אזורי הארץ. בעת הנוכחית, חלקו הגדול של היקף גמר הבנייה מרוכז באזורי פריפריה ולא באזורי ביקוש, ובכך הוא מהווה גורם מרסן למחירים באזורים אלה.

 

אולם, בחינת הנתונים לפי מחוזות מעלה כי בשנה האחרונה ניכרת עלייה בהתחלות הבנייה במחוז תל אביב, זאת בניגוד לנעשה ביתר האזורים. עלייה זו, מקורה גם בבנייה במסגרת התכנית "מחיר למשתכן" וממהלכי התחדשות עירונית (בעיקר מיזמי פינוי-בינוי). מצד שני, התחלות הבנייה ביתר המחוזות מצויות בירידה ברביעים האחרונים, בין היתר, כיוון שבעת הנוכחית, בה מידת חוסר הודאות בשוק הדיור הינה גבוהה יחסית, היזמים מעדיפים לבנות באזורי ביקוש מובילים, בהם הביקוש קשיח יותר.

 

במבט כולל, אנו מעריכים כי קצב התחלות הבנייה ברביעים האחרונים תומך ביציבות מחירים ברמה הארצית גם בשנים הקרובות. עם זאת, לאור המגמות שתוארו, באזורים שבהם היקף הבנייה הנוכחי נרחב יחסית, גם ביחס לעשור האחרון וגם ביחס לצרכים הדמוגרפיים באזורים אלה (לפי בדיקתנו), בעיקר תל-אביב, חיפה והדרום, קיימת אפשרות לריסון מחירים כשתהליך הבנייה יגיע לסיומו. מנגד, אפשרות זו נראית מעט פחות סבירה באזורים שמתאפיינים בהיקפי בינוי מתונים יחסית.

 

קצב העלייה השנתי של המדד המשולב ירד מעט בחודש מאי לרמה של 3.4% לעומת 3.5% בחודש הקודם, אולם יש לציין שהקצב השנתי נותר יציב סביב רמה זו מאז אמצע 2018. יש להדגיש כי סביבת הצמיחה הנוכחית שעולה מנתוני המדד המשולב, אשר כולל גם את פעילות היבוא בשונה מנתוני החשבונאות הלאומית, הינה גבוהה ביחס לתחזית הצמיחה של לאומי לשנת 2019 שעומדת על 2.9% (ריאלי) לעומת צמיחה של 3.3% בשנת 2018. להערכתנו, קצב הצמיחה בשנים הבאות יושפע במידה רבה מפרויקטים גדולים וחד-פעמיים של חברות גדולות במשק (אינטל וחברות הגז הטבעי בעיקר), אשר בנטרולם סביבת הצמיחה צפויה להיות בקרבת פוטנציאל הצמיחה של המשק, כ-3% על-פי בנק ישראל וגופים בינלאומיים אחרים, וייתכן שאף פחות מכך.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה