גאק סבג, מנכל רותם אנרגיה מחצבים<br>קרדיט: יח"צ
גאק סבג, מנכל רותם אנרגיה מחצבים קרדיט: יח"צ

שותפות רא"מ מציגה הבוקר עדכון של המודל הפיננסי, ממנו עולה כי השפעת תנודתיות מחירי הנפט על תשואות מתקני להפקת חשמל ונפט שמתכננת השותפות להקים במישור רותם פחתה משמעותית בשל הגידול בתפוקות החשמל. זאת בעקבות תוצאות הפיילוט שערכה רא"מ ושהתקבלו לפני כחודשיים ולפיהן ניתן להגדיל משמעותית את תפוקת החשמל שתייצר השותפות משילוב של פצלי שמן ופסולת פלסטיק.

 

על פי מצגת המשקיעים שפרסמה השותפות הבוקר, ובהסתמך על מודל פיננסי שהוכן ע"יBeta Finance הבוחן את יכולת השותפות לשרת את החוב בסגירה פיננסית, השותפות מעריכה שבמחיר לחבית נפט Brent של 37 דולר בלבד הפרויקט יוכל לשרת חוב ולהגיע לאיזון (Breakeven). מדובר במחיר הנמוך בכ-40 אחוז ממחירי הנפט מסוג Brent כיום הנעים בין 60 ל-65 דולר, כאשר במחירים אלו תשואת הIRR- בהגעה לסגירה פיננסית נעה בין 29% ל32%.

 

במחיר של 65 דולר לחבית נפט מסוג Brent ההכנסות צפויות לעמוד על 99 מיליון דולר בשנה והתשואה צפויה לעמוד על 32%.

 

עוד עולה מהמצגת שפרסמה השותפות כי לאור תוצאות הפיילוט עליו דיווחה באפריל האחרון ולפיו תפוקת החשמל שרא"מ תוכל לייצר משילוב של פצלי שמן ופסולת פלסטיק תהא ככל הנראה גדולה מהצפוי ותוכל לעמוד על 55-65 מגה וואט, התשואה שצפויה להשיג השותפות צפויה להיות גבוהה, גם אם מחירי הנפט יהיו נמוכים מרמתם כיום. על פי המודל הכלכלי המעודכן, השותפות מציגה תשואה מרשימה של 25% באם מחירה של חבית נפט מסוג Brent יעמוד על 55 דולר, מחיר הנמוך בכ-15% ממחיר הנפט כיום. ה- EBITDA צפויה לעמוד על 45 מיליון דולר וההכנסות צפויות לעמוד על 85 מיליון דולר בשנה.

 

במחיר של 65 דולר לחבית נפט מסוג Brent (נכון להיום מחיר חבית נפט מסוג Brent הינו 64 דולר) ההכנסות צפויות לעמוד על 99 מיליון דולר בשנה, ה- EBITDA צפויה לעמוד על 58 מיליון דולר והתשואה צפויה לעמוד על 32%.

 

עוד עולה מהמצגת כי בימים אלה השותפות נמצאת בעיצומו של התכנון ההנדסי ((FEED להקמת מתקני ההפקה. התכנון מבוצע על ידי חברת גליל הנדסה וזאת לאחר ששותפות רא"מ קיבלה תכנון הנדסי ראשוני לתחנת הכוח מחברת .Siemens 

 

נתון מעניין נוסף העולה מהמצגת הינו הערכת השותפות לשווי תזרים המזומנים החל ממועד סגירה פיננסית לפרויקט ממונף בשיעור של כ-80% מהוון בשיעורי היוון שונים (12%-10%). בשיעור היוון של 11% במחירי נפט Brent הנעים בין 60 ל-65 דולר, השווי המוערך בהגעה לסגירה פיננסית נע בין 80 ל- 98 מיליון דולר.

 

כן עולה מהנתונים כי השותפות מעריכה שעלות ההשקעה הנדרשת לשם הקמת מתקני הפקה ותחנת הכוח בהספק מקסימאלי של 70 מגוואט צפויה לעמוד על כ- 240 מיליון דולר, ובתוספת עלויות נוספות למימון (בכפוף לדרישה עתידית של גורמים מממנים) עלות שלב הפיתוח צפויה להסתכם בכ- 275 מיליון דולר, במינוף של 70%-80% לתקופה של 15-20 שנה.

 

תפוקת הנפט הצפויה ממתקני ההפקה שבכוונת השותפות להקים הינה 1.5-1.6 מיליון חביות נפט לשנה (מבוסס על הזנה בכ- 1.8 מיליון טון פצלי שמן וכ- 200,000 טון פסולת פלסטיק עשירה בפוליאתילן/ פוליפרופילן) למשך כ-28 שנים.

 

תחנת הכוח שהינה חלק מהמתקנים מתוכננת לפעול בהספק של 55-70 מגוואט, גודל תחנת הכוח כפוף לשינויים, לרבות בגין ספקי הציוד וצרכי מתקני ההפקה. הצריכה העצמית המוערכת בשלב זה הינה כ- 10-13 מגוואט בעוד היתרה תימכר לרשת. יצויין כי בחודש מרץ האחרון פורסמה אסדרה למתקני מתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי. בהתאם לחוו"ד המקצועית שקיבלה השותפות, מתקן ייצור החשמל המתוכנן עומד בקריטריונים הקבועים באסדרה ויכול להגיש בקשה להצטרף לאסדרה זו.

 

מבחינת לוחות זמנים ואבני דרך לסגירה הפיננסית, ניתנה המלצה ממשרד הכלכלה למתן הרשאה לתכנון ולהקצאת קרקע לשטח מתקני ההפקה באזור התעשייה במישור רותם והוגשה בקשה לקבלת אישור מקדמי מרשות המסים בעניין תחולת חוק מיסוי רווחי יתר ממשאבי טבע. בהמשך השנה צפויה חתימה על מזכר הבנות למכירת הנפט וחתימה על הסכם הכריה. בשנת 2020 מתכננת השותפות, בין השאר, לסיים את ה-FEED ולחתום על הסכם מימון (סגירה פיננסית) מתנה, לרבות העמדת הון עצמי והיתר בניה.

 

תקופת הפיתוח וההרצה צפויות לקחת כ- 3 שנים ותחילת ההפקה צפויה ב-2024.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש