חדשות כלכלה

נתוני הגירעון לא משתפרים: 3.8% מהתמ”ג בחודש מאי

מדובר בחריגה משמעותית מהגירעון המתוכנן בתקציב 2019 שעמד על 2.9% מהתמ"ג; בחודשים ינואר עד מאי נמדד גירעון בסך 15.1 מיליארד ₪

חדשות ספונסר 06/06/2019 12:56

א+א-

חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי פרסמה אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – מאי 2019. הנתונים העולים מן האומדן אינם מעודדים, ומעידים על גירעון של 3.8% מהתמ"ג זאת לעומת תקציב שנת 2019 בו תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ"ג. לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר 2019, תחזית הגירעון לשנת 2019 ללא צעדי התכנסות עומדת על 3.6% מהתמ"ג (50.0 מיליארד ₪).

 

בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש מאי נמדד גירעון בסך של 1.0 מיליארד ₪. עקב חג הפסח רשות המסים אפשרה דחייה בתשלומי מע"מ לתחילת מאי. ההערכה היא כי נדחו תשלומי מסים בסדר גודל של 1.3 מיליארד ₪ מאפריל למאי. אילולא דחייה זו, היה הגירעון בחודש מאי עומד על 2.3 מיליארד ₪. בחודש מאי 2018 נמדד גירעון תקציבי בסך של 0.8 מיליארד ₪.

 

בחודשים ינואר-מאי נמדד גירעון בסך 15.1 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 2.3 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר-מאי הסתכמו ב-162.2 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 40.9% מהתקציב המקורי), כאשר הוצאות משרדי הממשלה עמדו על 138.2 מיליארד ₪ ותשלומי ריבית על החוב הממשלתי הגיעו ל-13.8 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 10.2 מיליארד ₪.

 

בחודשים ינואר – מאי 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-146.4 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2019 חל גידול של 10.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד . בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2019 גידול בשיעור של 5.2% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018.

 

סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2019 הסתכמו כאמור ב-138.2 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 40.1% מהתקציב המקורי), עלייה של 12.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-15.8% והוצאות מערכת הביטחון עלו ב-2.9%.

 

באוצר מציינים  כי התפלגות הוצאות המשרדים על פני שנת 2019 אינה דומה להתפלגות על פני שנת 2018. לעומת אשתקד שיעור גבוה יותר מההוצאות בוצע בחמשת החודשים הראשונים של השנה (כולל תשלום של 1.7 מיליארד ₪ לקרנות הפנסיה הוותיקות). לפיכך, במידה ולא יתרחשו אירועי מאקרו בלתי צפויים, צפויה התמתנות בשיעורי הגידול של הוצאות המשרדים בהמשך השנה.

 

תחזית הכנסות המדינה בתקציב המקורי עמדו על סך של 356.7 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך 323.1 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך 33.6 מיליארד ₪. הכנסות הממשלה בפועל בחודשים ינואר-מאי הסתכמו ב-147.1 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 2.1% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. בחודש מאי לבדו הסתכמו הכנסות הממשלה ב-29.7 מיליארד ₪. סך גביית המסים מתחילת שנת 2019 הסתכמה ב-135.1 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 3.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה