חדשות נדל”ן

י.ח דמרי מוכרת משרדים באשדוד תמורת 80 מיליון ש”ח

כתוצאה מהמכירה תרשום דמרי רווח הון לפני מס של כ- 29 מיליון ₪; הרוכשת - המשרדים הושכרו עד כה לרוכשת - שירותי בריאות כללית

חדשות ספונסר 19/12/2018 13:54

א+א-

חברת הבניה י.ח דמרי מודיעה היום כי נחתם בין החברה לבין שירותי בריאות כללית הסכם לפיו מכרה לרוכשת את זכויותיה בשטח משרדים בשטח של כ- 7,400 מ"ר  וכן 162 מקומות חניה המצויים בפרויקט דמרי טאואר באשדוד.

 

המשרדים הושכרו לרוכשת טרם החתימה לתקופה ארוכת טווח כמפורט בדיווחים האמורים לעיל של החברה.

 

התמורה מהמכירה הינה בסך של 80.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. התמורה תשולם על ידי הכללית בשני תשלומים: סך של 65 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ישולם בתוך 7 ימים ממועד חתימת ההסכם והיתרה בסך של 15.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ תשולם בחודש ינואר 2019.

 

בנוסף תשלם הרוכשת לחברה סך של כ- 15.2 מיליון ש"ח כהחזר הוצאות בגין שיפורים במושכר, זאת בהתאם להוראות הסכם השכירות שנחתם בעבר בין הצדדים.

 

כתוצאה מהמכירה כאמור צפויה החברה לרשום בספריה רווח הון לפני מס בסך של כ- 29 מיליוני ש"ח, אשר יוכר ברבעון הראשון של החברה לשנת 2019.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה