חדשות נדל”ן

מניבים ריט : צמיחה של כ-48% ב-NOI ברבעון, הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-12 מיליון ₪

לפני כשבועיים, דיווחה מניבים על רכישת 50% ממתחם לוגיסטי, סמוך למחלף נשרים, בכ- 150 מיליון ש"ח, אשר יגדיל את ה- NOI בכ- 10.4 מיליון ש"ח בשנה

חדשות ספונסר 08/11/2018 10:42

א+א-

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2018 ממנו עולה כי הכנסות החברה מדמי שכירות וניהול הסתכמו ברבעון השלישי בכ-12 מיליון ש"ח, גידול של כ-45%, לעומת הכנסות של כ- 8.2 מיליון ש"ח ברבעון השלישי בשנת 2017. הכנסות הקרן מדמי שכירות וניהול בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו לסך של כ- 34.4 מיליון ש"ח, גידול של כ- 67%, לעומת הכנסות של כ- 20.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון ובתקופה נובע בעיקר מהגידול במצבת הנכסים של החברה - מהכרה בהכנסות מנכסי החברה שנרכשו בתקופה הרלוונטית.

 

ה- NOI הסתכם ברבעון השלישי לשנת 2018 לסך של כ- 9.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 48% לעומת כ- 6.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם לסך של כ- 28.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 69% לעומת כ- 16.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ה- FFO הריאלי ברבעון השלישי לשנת 2018 עמד על סך של כ- 6.2 מיליון ש"ח, גידול של כ- 61% בהשוואה לכ- 3.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO הריאלי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על סך של כ- 18.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 71% בהשוואה לכ- 10.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ- 1.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 5.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי לרבעון נובע בעיקר מהוצאות עיסקה חד פעמיות (בעיקר מס רכישה) בגין רכישת שתי הקומות במגדל משה אביב, וכן מגידול בהוצאות המימון - בעיקר כתוצאה מעליית המדד (הידוע) ברבעון האחרון בשיעור של 0.2% (מול ירידה בשיעור של 0.5% ברבעון המקביל אשתקד). הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמד על סך של כ- 2.7 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של כ- 0.7מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

סך שווי נכסי הנדל"ן בהם מחזיקה הקרן עומד על כ- 609 מיליון ש"ח (לא כולל 50% ממתחם לוגיסטי באזור התעשייה רמלה אותו רכשה הקרן בחודש אוקטובר 2018).

 

החברה חילקה דיבידנד בגובה 8 מיליון ש"ח, בהתאם להחלטתה לחלק דיבידנד פעמיים בשנה.

 

עופר אברם, מנכ"ל מניבים: "מניבים ממשיכה להגדיל את היקף נכסיה, ומתחילת השנה רכשנו נכסים מניבים בהיקף של כ- 300 מיליון ש״ח. המתחם הלוגיסטי רמלה-נשרים, שהשלמת רכישת מחצית ממנו תבוצע עד לסוף השנה, באמצעות ההון שגייסנו לאחרונה, וכספי האג״ח שנגייס בתקופה הקרובה, הינו שלב משמעותי באסטרטגיית החברה. לאחר רכישה זו, היקף נכסי הקרן צפוי לעמוד על כ- 760 מיליון ש"ח, שמחציתו בתחום הלוגיסטיקה והתעשיה. כמו כן, במהלך הרבעון חתמנו על התקשרות עתידית לרכישת מגדל המשרדים בכפר סבא, בסמוך לצומת רעננה, בשיתוף עם מיטב דש, ועסקה זו צפויה להגדיל את היקף נכסי הקרן בצורה משמעותית, עם השלמת הקמת הבניין במהלך שנת 2021".

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה