Value base בהמלצת קניה למגה אור עם מחיר יעד של 57.2 ₪ למניה

"אחזקה בחברה עם חזון ברור, המנוהלת היטב, שומרת על מינוף יעיל, יוזמת וצומחת בקצב מהיר תוך יצירת התמחות משמעותית בתחום הנדל"ן הלוגיסטי, היא תוספת הכרחית לתיק ההשק

חדשות ספונסר 06/11/2018 15:13

א+א-

בית ההשקעות Value base חוזר לסקר את חברת הנדל"ן מגה אור וממליץ על קנייה במחיר יעד של 57.2 ₪ למנייה, מחיר המהווה אפסייד של כ- 35%. מודל הערכת השווי לוקח מכפיל של 12 על ה- FFO החזוי לשנת 2020 , ואינו כולל את כל הפרויקטים שאין להם עדיין היתרי בנייה כשבחלקם למרות זאת כבר יש התקשרויות לשכירות.

 

האנליסטים של בית ההשקעות כותבים: להערכתנו אחזקה בחברה עם חזון ברור, המנוהלת היטב, בהובלה של צחי נחמיאס - בעל השליטה בחברה, שומרת על מינוף יעיל, יוזמת וצומחת בקצב מהיר תוך יצירת התמחות משמעותית בתחום הנדל"ן הלוגיסטי, אותו אנחנו מעדיפים בתחום הנדל"ן כיום, היא תוספת הכרחית לתיק ההשקעות.

 

מגה אור מובילה את תחום הנדל"ן הלוגיסטי בישראל. החברה נמצאת בעשייה אינטנסיבית והנכסים המניבים של החברה כיום כוללים 15 נכסים בתחום הלוגיסטי בהיקף של כ- 230 אלפי מ"ר ו- 22 מרכזים מסחריים בהיקף של כ- 175 אלפי מ"ר. נכסים אלו צפויים להניב לחברה NOI בקצב של כ-142 מ’ ₪ ו- FFO בקצב של כ- 91 מ’ ₪ .

 

עם זאת הסיפור של מגה אור הוא לא רק הנכסים הקיימים אלא תנופת הייזום שמאפיינת את החברה: כיום מפתחת החברה 14 מרכזים בהיקף של כ- 250 אלפי מ"ר. נכסים אלו ייכנסו להנבה בשנתיים הקרובות, מה שמביא את צפי ה- NOI של החברה לסוף 2020 לכ- 226 מ’ ₪ שייצרו FFO של כ- 145 מ’ ₪. נציין כי מדובר בפרויקטים עם היתרי בנייה בלבד וברובם מושכרים מראש. בנוסף, למגה אור קרקעות נוספות בפיתוח שלהערכתנו ימשיכו לבנות את הצבר העתידי של החברה ולהגדיל את הכנסות החברה והרווחיות שלה.

 

לחברה עתודות קרקע נוספות שאינן כלולות בתחזיות הנ"ל. הקבוצה מתעתדת להקים מרכזים שונים, מסחריים, תעשייתיים או לוגיסטיים. מגה אור זכאית לקבל הקצאה באגודה שיתופית עבורה היא תקים מבני תעשייה ו/או מרכזים לוגיסטיים על קרקעות שבבעלותם.

 

גם בשנים הקרובות עיקר הצמיחה בחברה צפויה להגיע מייזום נכסי לוגיסטיקה המאופיינים בפרופיל סיכון נמוך (עלות הקמה נמוכה, מרכיב הקרקע מהווה חלק ניכר מהעלויות, הלקוחות מבצעים התאמות בנכסים שלעיתים עולות על מחיר הבנייה, מח"מ החוזים ארוך ועוד..) כשלחברה התמחות מוכחת בתחום זה. הפיזור הגאוגרפי של נכסי החברה מקטין אף הוא את רמת הסיכון בהשקעה בחברה, כשנכסיה פרוסים על כל רחבי הארץ מהגליל העליון בצפון הארץ ועד לנתיבות בדרום הארץ.

 

נכסי החברה רשומים בספרים לפי cap rate ממוצע של כ- 7.8% , כאשר עסקאות בלוגיסטיקה מבוצעות היום בשוק לפי cap rate של סביב 6% ,שערוך ברמה כזאת יגזור לחברה רווחים גבוהים במאזן.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה