חדשות כלכלה

עלייה של 17% בכניסות תיירים לישראל מתחילת השנה ל-2.4 מיליון

בחודש יולי לבדו נכנסו לארץ 293 אלף תיירים; 4.6 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל בחודשים ינואר - יולי, עלייה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

מערכת ספונסר 09/08/2018 13:59

א+א-

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בצהריים נתונים על כניסות תיירים לישראל ויציאות ישראלים לחו"ל. לפי נתונים מקוריים, בחודשים ינואר - יולי 2018 נרשמו 2.5 מיליון כניסות מבקרים לישראל, עלייה של 17% בהשוואה לינואר-יולי 2017. בתקופה זו היו 2.4 מיליון כניסות תיירים (עלייה של 17%), מתוכן 2.1 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של 17%), 269 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של 21%) ו-139 אלף כניסות של מבקרי יום (14% עלייה).

 

בחודש יולי 2018, נרשמו 316 אלף כניסות מבקרים. 293 אלף כניסות תיירים מתוכן 91% (267 אלף) כניסות דרך האוויר. 26 אלף כניסות בדרך היבשה ו-23 אלף כניסות מבקרי יום.

 

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (מאי -יולי 2018) נרשמו 317 אלף כניסות בממוצע לחודש (3.8 מיליון כניסות ברמה שנתית), לעומת 349 אלף כניסות שנרשמו במהלך חודשים פברואר-אפריל (4.2 מיליון כניסות ברמה שנתית). מניתוח המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים מאי – יולי נרשמה ירידה של 2.6% מדי חודש.

 

תיירים בדרך האוויר: מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (מאי -יולי 2018) נרשמו 282 אלף כניסות בממוצע לחודש (3.4 מיליון ברמה שנתית), ואילו בשלושת החודשים שקדמו (פברואר– אפריל 2018) נרשמו 307 אלף כניסות לחודש בממוצע (3.7 מיליון ברמה שנתית). מניתוח המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים מאי – יולי נרשמה ירידה של 2.3% מדי חודש.

 

במקביל פורסמו כאמור נתוני היציאות של ישראלים לחו"ל. בחודשים ינואר - יולי נרשמו 4.6 מיליון יציאות לחו"ל, עלייה של 14% לעומת אותה תקופה אשתקד (4.1 מיליון יציאות). בדרך האוויר נרשמו 4.3 מיליון יציאות לחו"ל - עלייה של 12% לעומת אותה תקופה שנה שעברה (3.8 מיליון).

 

בחודש יולי השנה נרשמו 1.1 מיליון יציאות לחו"ל. 2.5% מתוך סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקור מולדת. יוצאים לחו"ל: מיליון ישראלים יצאו לחו"ל בחודש יולי השנה.

 

עפ"י נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, 710 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש. נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

 

בחודש יולי השנה נרשמו 1.1 מיליון יציאות, מתוכן מיליון יציאות היו דרך האוויר, 67 אלף יציאות היו דרך היבשה ו - 10 אלף יציאות היו בדרך הים. מיליון ישראלים יצאו לחו"ל בחודש יולי השנה, 957 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש יולי והשאר (51 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (63% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים). אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 25 - 64 היה 52%, לעומת 50% בגילים הצעירים.

 

על פי נתונים מנוכי עונתיות, נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, מאי - יולי 2018, 710 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, ירידה לעומת שלושת החודשים הקודמים, פברואר - אפריל 2018, בהם נרשמו 724 אלף יציאות בממוצע לחודש.

 

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, מאי - יולי 2018, נרשמה ירידה של 0.2% בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 0.4% בממוצע מדי חודש .

 

יציאות לחו"ל בדרך האוויר: מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, מאי - יולי 2018, היו 650 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בדרך האוויר בממוצע לחודש, ירידה לעומת שלושת החודשים הקודמים, פברואר - אפריל 2018, בהם נרשמו 666 אלף יציאות בממוצע לחודש.

 

מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל בדרך האוויר עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, מאי - יולי 2018, נרשמה ירידה של 0.3% בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 0.3% בממוצע מדי חודש.

 

מתוך 1.1 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים בחודש יולי השנה, 27 אלף יציאות (2.5%) שייכות לאזרחי ישראל שמתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה