חדשות שוק ההון

אלמור חשמל מדווחת כי הכנסותיה הסתכמו במחצית הראשונה של השנה בכ-123 מיליון שקל

גידול של 38% ברווח הנקי המיוחס לבעלי החברה אשר הסתכם במחצית הראשונה של 2018 בכ-11 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-8 מיליון שקל בתקופה המקבילה

מערכת ספונסר 08/08/2018 10:08

א+א-

אל-מור חשמל מדווחת על תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של 2018 ולרבעון השני של השנה. החברה מתמחה בתכנון והקמה של מערכות אנרגיה וחשמל מורכבות.

 

גידול בהכנסות בהיקף של כ-22% אשר הסתכמו במחצית הראשונה של השנה לכ-123 מיליון שקל, לעומת כ-101 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בצבר ההזמנות וגידול בקצב התקדמות הפרויקטים. הכנסות החברה ברבעון השני של 2018 הסתכמו בכ-52 מיליון שקל, בדומה לאלו ברבעון המקביל.

 

ממועד הדוח התקופתי נוספו לצבר ההזמנות של החברה בתחום הפעילות, הזמנות מחייבות בסך של כ-279 מיליון שקל. ההזמנות שנוספו הן גם בתחום פרויקטי החשמל וגם בתחום האחרים הכולל פרוייקטים סולאריים ווהתייעלות אנרגטית.

 

גידול של 39% ברווח הגולמי של החברה אשר הסתכם במחצית הראשונה של 2018 בכ-25 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של כ-18 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווחיות הגולמית במחצית הראשונה של השנה הגיעה לכ-20.3% מההכנסות, לעומת כ-17.8% מההכנסות בתקופה המקבילה. ברבעון השני הסתכם הרווח הגולמי בכ-13 מיליון שקל, כ-25% מההכנסות. הגידול ברווחיות הגולמית נובע מגידול בהכנסות ומאישורי חשבונות חריגים במספר פרויקטים במהלך הרבעון השני.

 

גידול של כ-50% ברווח התפעולי של החברה אשר הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-15 מיליון שקל, כ-12% מסך ההכנסות, לעומת רווח תפעולי של כ-10 מיליון שקל, כ-10% מסך ההכנסות, בתקופה המקבילה. ברבעון השני של 2018 החברה הכפילה את הרווח התפעולי לכ-8 מיליון שקל, לעומת כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני הגיע לכ-15% מסך ההכנסות. השיפור ברווח התפעולי וברווחיות נובע בעיקר מהגידול בפעילות וכן מירידה בעלויות המכר.

 

גידול של 38% ברווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה אשר הסתכם במחצית הראשונה של 2018 בכ-11 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 הגיע לכ-6 מיליון שקל, לעומת כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

ביום 7 באוגוסט 2018 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-4 מיליון ש"ח, המהווה כ- 0.13 ש"ח למניה רגילה. זאת בנוסף לדיבידנד שאושר וחולק במהלך חודש מרץ 2018 בסך של 5.5 מיליון ₪.

 

החברה מציגה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שהסתכם בכ-3 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של כ-12 מיליון שקל בתקופה המקבילה. השיפור בתזרים נובע בעיקר מהגידול ברווח, קבלת מקדמות וירידה בלקוחות. במחצית הראשונה של 2018 חילקה החברה דיבידנד בסך 5.5 מיליון שקל לבעלי המניות. הדיבידנד שולם ביום ה-27 במרץ, 2018. יחס הון למאזן נכון לסוף הרבעון השני נאמד בכ-49%, לעומת כ-29.3% בתקופה המקבילה. הסכם בהיקף של כ-38 מיליון שקל לביצוע עבודות חשמל ברכבת ישראל.

 

בחודש מאי התקשרה החברה בהסכם לביצוע עבודות חשמל, כקבלן משנה, ובכלל אלה תשתיות ומערכות חשמל, מיזוג אוויר וכן עבודות אינסטלציה בפרויקט להקמת מרכז תחבורה עבור רכבת ישראל. הסכם להקמת מפעל פלדה חדש בנאות חובב בתמורה לכ-105 מיליון שקל.

 

בחודש יוני התקשרה החברה בהסכם לביצוע והקמה, כקבלן ראשי, של מפעל פלדה חדש בנאות חובב עבור קבוצת צינורות המזרח התיכון. אל-מור תוביל את הפרויקט ותבצע את כלל עבודות ההקמה של מבנים בשטח בנוי של כ-30,000 מ"ר למפעל לייצור, אחסון ושינוע של חומרי גלם ותוצרת גמורה לתעשיית הייצור והציפוי של צינורות פלדה. התשלום הינו בהתאם לקצב התקדמות העבודות הצפויות עד סוף 2019.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה