לסיכו: חברה בת זכתה במכרזים חדשים בהיקף כולל של 115 מ’ ש”ח

חברת הבת פולדמיר בנין (56%) זכתה בחוזים בהיקף של 63 ו-52 מיליון ש"ח מלקוחות שונים בתחום הביטחוני. לסיכו רואה בשני הפרויקטים יחד כבעלי היקף מצרפי מהותי

מערכת ספונסר 25/07/2018 11:43

א+א-

חברת לסיכו הבורסאית מדווחת כי חברת הבת פולדמיר בנין, שהחברה מחזיקה ב-56% מהון מניותיה, קיבלה הודעה בדבר זכייה במכרז לביצוע פרויקט עבור לקוח מהתחום הביטחוני. היקף הפרויקט צפוי לעמוד על כ- 63 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ויבוצע במשך כ-30 חודשים. התמורה בגין פרויקט זה הינה ברובה בסכום "פאושלי" (LUMP SUM).

 

הודעת החברה על הזכייה בפרויקט זה, באה לאחר שבימים האחרונים התקבלה הודעה על זכייה נוספת של אותה חברת בת במכרז לביצוע פרויקט עבור לקוח אחר מהתחום הביטחוני בהיקף צפוי של כ-52 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ אשר יבוצע במשך כ-14 חודשים, כאשר ללקוח זכות להגדיל את העבודות המוזמנות בסך של כ- 9 מיליון ש"ח בתוספת של 4 חודשים ללוח הזמנים. התמורה בפרויקט זה תשולם על פי כמויות ביצוע בפועל.

 

בשל אופי הלקוחות הדומה וסמיכות הזמנים בהודעות הזכייה, החברה רואה בפרויקטים לעיל יחד, כפרויקטים בעלי היקף מצרפי מהותי. תחילת ביצוע שני הפרויקטים מותנית בקבלת צווי התחלת עבודה מהלקוחות. כמקובל בהתקשרויות מסוג זה, ללקוח עומדת זכות להביא לסיום ההתקשרות מטעמי נוחות שלו בכל עת, כנגד תשלום עבור העבודות שבוצעו בפועל ואושרו על ידי הלקוח עד מועד הביטול.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה