טלרד זכתה במכרז עיריית הרצליה לעבודות בפרויקט ”עיר חכמה”

החברה הבת מגלקום זכתה במכרז לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור, מערכות שליטה ובקרה ועוד. ההכנסה לחברה מוערכת בכ-11 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 23/07/2018 11:32

א+א-

טלרד נטוורקס מדווחת כי בידי מגלקום בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה, נתקבלה בשבוע שעבר הודעה בדבר זכייתה במכרז של עיריית הרצליה לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור, מערכות שליטה ובקרה, פריסת תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים.


העבודות מכוח המכרז כאמור תתבצענה למיטב ידיעת החברה במסגרת פרויקט "עיר חכמה" המהווה חלק ממגמה לתכנון ערים ואזורים באופן הכולל שילוב בין טכנולוגיות מידע ותקשורת ופתרונות רשת מאובטחת. פרויקט זה מתווסף לפרויקט נוסף בעל מאפיינים דומים בו זכתה מגלקום בבאר-יעקב במהלך חודש מאי 2018. העבודות מסוג זה מתבצעות על ידי מגלקום במסגרת תחום תשתיות התקשורת וה-IT של החברה, והן מוערכות כבעלות פוטנציאל הכנסה מהותי בהיותן כוללות סל רחב של פתרונות מוצעים של מגלקום, בעלת נסיון נצבר מוכח בהן.


המכרז נקבע בתנאי מסגרת באופן שמזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את היקף מתן השירותים ואינו מתחייב להיקף מינימאלי, ובאופן שבמסגרת ההתקשרות תעניק מגלקום את השירותים על פי הוראת המזמין על בסיס תשלום לפי ביצוע בפועל, שלא על בסיס בלעדיות וללא התחייבות להיקף התקשרות כלשהו. היקף ההצעה שהוגשה על ידי מגלקום במכרז עמד על כ-11 מיליון ש"ח, אשר בשים לב לאמור לעיל ביחס לתנאי המכרז משקף את הערכת הנהלת החברה ביחס להיקף מינימאלי להיקף ההכנסה הצפויה מהפרויקט; ההתקשרות מכוח המכרז הינה לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הנתונה למזמין להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת. למועד הדוח אין באפשרות החברה להעריך במדויק את היקף ההכנסות הצפוי בפרויקט.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה