חדשות שוק ההון

טלרד נטוורקס בהסכם עם משהב”ט לביצוע פרויקט תקשורת בבסיסי צה”ל

ההתקשרות במסגרת ההסכם הינה לתקופה שעד ליום 30.6.2019 ובהיקף כספי כולל שלא יעלה על 60 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 17/07/2018 09:25

א+א-

טלרד מעדכנת כי ביום 16 ביולי 2018 נחתם הסכם בין מגלקום בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה לבין משרד הבטחון, בקשר עם ביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקת תשתיות תקשורת נתונים בבסיסי צה"ל.

 

ההתקשרות במסגרת ההסכם הינה לתקופה שעד ליום 30.6.2019 ובהיקף כספי כולל שלא יעלה על 60 מיליון ש"ח.

 

העבודות מכוח ההסכם יבוצעו על בסיס הזמנות שיוצאו מעת לעת על ידי משרד הבטחון (ומבלי שיש בהסכם כדי להוות התחייבות של משרד הבטחון לניצול הזמנה בהיקף כלשהו) ועל פי מפרט וכתב כמויות שהוסכם בין הצדדים, במסגרת משא ומתן שנוהל על ידם בקשר עם תנאי העסקה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה