חדשות כלכלה

הגירעון המסחרי מתחילת השנה הוכפל ל-40.7 מיליארד ש”ח

זאת לעומת גירעון של 19.0 מיליארד ש"ח בינואר-יוני 2017. בחודש יוני, הסתכמו יבוא הסחורות ב-24.0 מיליארד ש"ח, יצוא הסחורות ב-14.8 מיליארד והגירעון ב-9.2 מיליארד

מערכת ספונסר 12/07/2018 13:56

א+א-

בחודש יוני 2018, הסתכמו יבוא הסחורות ב-24.0 מיליארד ש"ח, יצוא הסחורות ב-14.8 מיליארד ש"ח והגירעון בסחר הסחורות ב-9.2 מיליארד ש"ח. מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-40.7 מיליארד ש"ח (81.3 מיליארד ש"ח במונחים שנתיים).


יצוא הסחורות בחודשים ינואר- יוני 2018, היווה 67.3% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 78.2% באותם חודשים אשתקד.


הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-40.7 מיליארד ש"ח לעומת גירעון של 19.0 מיליארד ש"ח בינואר-יוני 2017.


בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-6.8% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 24.9% בחישוב שנתי ינואר-מרס 2018 (עלייה של 1.9% בממוצע לחודש).

 

בחודשים אפריל-יוני 2018 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-0.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 5.3% בחישוב שנתי, בינואר-מרס 2018.

 

סחר הסחורות בחודש יוני 2018, הושפע בין היתר משינויים בערך הש"ח לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש יוני 2018 התחזק הש"ח ביחס לאירו ב-0.9% וביחס ללירה שטרלינג ב-1.1%. לעומת זאת, נחלש הש"ח ביחס לדולר ארה"ב ב- 0.4%, ביחס לין היפני ב-0.1% וביחס לפרנק השווייצרי ב- 1.1%.


יבוא הסחורות: יבוא הסחורות ביוני 2018, הסתכם כאמור ב-24.0 מיליארד ש"ח. מתוכם 41% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 19% יבוא מוצרי צריכה, 17% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-23% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.


יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה, ב-7.7% באפריל-יוני 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 17.0% בינואר-מרס 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא בדים וחוטים עלה ב-27.7% בחישוב שנתי (עלייה של 2.1% בממוצע לחודש) ויבוא כימיקלים עלה ב-16.3% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא ברזל ופלדה ב-16.9%.


נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) שעלה ב-5.3% בחישוב שנתי בחודשים אפריל-יוני 2018 . זאת, בהמשך לעלייה של 42.6% בחישוב שנתי בינואר-מרס 2018 (עלייה של 3.0% בממוצע לחודש). יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-59% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-17.8% בחישוב שנתי. לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-8.2% בחישוב שנתי.


בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-11.1% בחישוב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 25.7% בחישוב שנתי בחודשים בינואר-מרס 2018 (עלייה של 1.9% בממוצע לחודש). יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה באפריל-יוני 2018 ב-20.4% בחישוב שנתי. עיקר העלייה הייתה ביבוא הלבשה והנעלה.


יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד ב-1.7% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2018. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה.


יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- יוני 2018 ב-9.8 מיליארד ש"ח, לעומת 10.6 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים של שנת 2017.


יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בששת החודשים הראשונים של השנה ב-17.3 מיליארד ש"ח, גבוה ב-32.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.יצוא הסחורות: יצוא הסחורות הסתכם בחודש יוני 2018 ב-14.8 מיליארד ש"ח. 91% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 8% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.


היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה, על פי נתוני המגמה באפריל- יוני 2018, ב-0.4% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 5.5% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר-מרס 2018.


פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית: יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-44% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד באפריל-יוני 2018, על פי נתוני המגמה, ב-3.5% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 2.6% בחישוב שנתי בינואר-מרס 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 36.5% ביצוא ענף התרופות (ירידה של 3.7% בממוצע לחודש).


יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (33% מכלל היצוא התעשייתי) עלה ,על פי נתוני המגמה, ב-7.6% בחישוב שנתי באפריל- יוני 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 17.7% בחישוב שנתי בינואר-מרס 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 10.1% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי.


יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (16% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים
ב-12.0% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 0.3% בחישוב שנתי, בחודשים ינואר-מרס 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 15.2% בחישוב שנתי ביצוא ענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה ומכונות וציוד.


בחודשים אפריל-יוני 2018 היצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) נותר ללא שינוי בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.6% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 11.3% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק.


יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר-יוני 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-13.3 מיליארד ש"ח, לעומת 14.5 מיליארד ש"ח בחודשים המקבילים בשנת 2017.


היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-יוני 2018 ב-2.5 מיליארד ש"ח - (נתונים מקוריים) ירידה של 10.4% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול הדרים ירד ב-21.7% באותה תקופה.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
ת"א 35 4,118 4.57% ת"א 35 גלום 4,118 4.57% ת"א 125 4,118 4.57% ת"א SME 60 4,118 4.57% דולר רציף 3.4328 4.57% DAX 4,118 4.57% CAC 4,118 4.57% מחזור מסחר 4,118