ועדת המכרזים: הצעתה של טלדור קיבלה את הציון הסופי הגבוה ביותר להקמת קריית התקשוב

יחד עם זאת, הוועדה ביקשה לברר עם המציעה מספר נושאים מקצועיים. אין כרגע כל וודאות כי החברה אכן תיבחר כמציעה הזוכה במכרז

מערכת ספונסר 12/06/2018 12:12

א+א-

בהמשך לדיווחה של  טלדור מיום 2.5.2018 בדבר חתימת החברה על הסכמים למתן שירותי תקשוב עם חברה בשליטת אפריקה ישראל נכסים בע"מ ושיכון ובינוי בע"מ וחברות הקשורות להן ו/או בשליטתן, בקשר עם הצעת המציעה במסגרת מכרז למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של קריית התקשוב הטכנולוגית בבאר שבע לתקופה של 25 שנים והכל כמפורט בדיווח המיידי, החברה מבקשת לעדכן כי ביום 11.6.2018 התקבלה אצל המציעה הודעה מטעם ועדת המכרזים של מדינת ישראל לפיה, הוועדה מצאה כי הצעת המציעה קיבלה את הציון הסופי הגבוה ביותר, ובהתאם המציעה מועמדת לזכייה במכרז.

 

יחד עם זאת, הוועדה ביקשה לברר עם המציעה, טרם קבלת החלטה סופית, מספר נושאים מקצועיים.
יובהר, כי אין במועד זה כל וודאות כי המציעה אכן תיבחר כמציעה הזוכה במכרז.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה