חדשות שוק ההון

חברת לסיכו זכתה בפרויקט בהיקף של 99 מיליון ש”ח

לקוח בתחום התעשייה הביטחונית הודיעה לחברה על זכייתה במכרז לביצוע עבודות בנייה בפרויקט הקמת מבנה ייעודי בישראל בהיקף של כ-9,000 מ"ר

מערכת ספונסר 10/06/2018 08:46

א+א-

חברת לסיכו מדווחת על זכייה בפרויקט בהיקף כ-99 מיליון ש"ח: במהלך סוף השבוע התקבלה הודעה מלקוח בתחום התעשייה הביטחונית בדבר זכיית החברה במכרז לביצוע עבודות בניה בפרויקט הקמת מבנה ייעודי בישראל בהיקף של כ-9,000 מ"ר. התמורה לה תהיה זכאית החברה עומדת על סך של כ- 99 מיליון ש"ח (בצירוף מע"מ), בהתאם לביצוע כמויות עבודה בפועל ולמחירי יחידת ביצוע. תקופת הביצוע של הפרויקט עומדת על 28 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין.

 

למזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שמורה זכות האופציה לתקופה של עד 24 חודשים ממתן צו התחלת עבודה כאמור לעיל, לדרוש מהחברה ביצוע של תכולת בניה נוספת במתחם הפרויקט שהנו דומה בתכולת העבודה לפרויקט לעיל, וזאת בהתאם לסעיפי כתב הכמויות והמחירים של הפרויקט.

 

למזמין שיקול הדעת בעת מימוש האופציה, לממשה באופן מלא או חלקי. כמו כן למזמין הזכות להביא לסיום ביצוע עבודות הפרויקט בכל עת מטעמיו שלו וללא פיצוי. בהתאם להודעת המזמין בדבר הזכייה במכרז, הזמנת העבודה (המהווה על פי תנאי המכרז - צו תחילת עבודה) תועבר לחברה בהקדם אפשרי, לאחר אישור כל הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה