חדשות אנליסטים

מעלות אישרו למגה אור דירוג ”-AA” להגדלת הגיוס ל-310 מיליון ש”ח

התמורה מהנפקת איגרות החוב מסדרה ח’ מיועדת בעיקר לפיתוח נכסים חדשים. "שיעור שיקום החוב של הסדרה בעת תרחיש כשל פירעון היפותטי יהיה 90%-100%"

מערכת ספונסר 07/06/2018 17:01

א+א-

בהמשך לדיווחים שפרסמה חברת מגה אור החזקות על תוצאות השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה ח’ של החברה, מדווחת מגה אור כי S&P מעלות אישרה שהדירוג "-AA" שניתן להנפקת אגרות חוב בסך של עד 266 מיליון ש"ח ע.נ., תקף להגדלת הגיוס לסך של עד 310 מיליון ש"ח ע.נ. התמורה מהנפקת איגרות החוב מיועדת בעיקר לפיתוח נכסים חדשים.

 

"דירוג סדרת אג"ח ח’ המובטחת גבוה בשתי רמות דירוג (נוצ’ים) מדירוג המנפיק, בשל הערכתנו כי שיעור שיקום החוב של הסדרה בעת תרחיש כשל פירעון היפותטי יהיה 90%-100%, ובהתחשב בכך כי לפי תנאי שטר הנאמנות יחס החוב המונפק לשווי הבטוחות לא יעלה על 60%", ציינו במעלות.

 

מגה אור דיווחה הבוקר על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול (רביעי), לרכישת אגרות החוב, לקראת הנפקת אגרות החוב ככל שתתקיים. אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב. האג"ח (קרן וריבית) תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן בגין חודש אפריל שפורסם ביום 15 במאי 2018.

 

במסגרת המכרז הוגשו בקשות לרכישת כ-618 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. לאור היקף הביקושים כאמור, בכוונת החברה לקבל התחייבויות ממשקיעים מסווגים לרכישת 250 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בשיעור ריבית שנתי של 1.4%, שיהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב, במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה