חדשות שוק ההון

ישראמקו יהש גייסה כ-607 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח א’

במסגרת המכרז התקבלו בסך הכול 93 הזמנות לרכישת 646,460 יחידות של אג"ח א’

מערכת ספונסר 29/04/2018 10:54

א+א-

ישראמקו נגב 2 ,שותפות מוגבלת, מודיעה בזאת על תוצאות ההנפקה, על פי דוח הצעת מדף של השותפות, מיום 26 באפריל 2018, שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 30 בנובמבר 2016. על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור, בהצעה אחידה, עד 670,000,000 ש"ח ע.נ אג"ח א’, אשר הוצעו ב-670,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן: 1,000 ש"ח ע.נ אג"ח א’ במחיר של 93.9% מערכן הנקוב - 939 ש"ח. סה"כ המחיר המזערי ליחידה - 939 ש"ח.

 

לשותפות ניתנה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז ל-583,000 יחידות המהוות 87.01% מתוך היחידות שהוצעו לציבור במכרז זה כמפורט בדוח הצעה.

 

להלן תוצאות המכרז לרכישת היחידות של אג"ח א’ שהתקיים ביום חמישי, 26 באפריל 2018: במסגרת המכרז התקבלו בסך הכול 93 הזמנות לרכישת 646,460 יחידות של אג"ח א’. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 939. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 646,460 יחידות אג"ח א’, כדלקמן. 48 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 565,517 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע, נענו במלואן. 34 הזמנות של הציבור לרכישת 61,356 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע, נענו במלואן. 7 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 17,483 יחידות שנקבו במחיר שנקבע נענו במלואן.4הזמנות של הציבור לרכישת 2,104 יחידות שנקבו במחיר שנקבע נענו במלואן.

 

התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי השותפות בגין כל ההזמנות במסגרת ההנפקה, על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת לסך כולל של כ-607,026 אלפי ש"ח. שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אג"ח א’ לאחר הרחבת הסדרה במסגרת ההנפקה, על פי דוח הצעת המדף, הינו 1.415%.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה