חדשות שוק ההון

בימ”ש אישר ניהול תובענה יצוגית לגבי חלק מעילות תביעה שהוגשה ע”י עובדת זרה של דנאל כא

הסכום שהוערך על ידי התובעת: 130 מיליון ש"ח. ע"פ עיון ראשוני בהחלטת בית הדין ובהתאם לאמור לעיל, סכום התובענה להערכת החברה לא יעלה על כ-15 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 24/04/2018 10:09

א+א-

 דנאל כא מעדכנת בהמשך לבקשה לאישור כייצוגית תובענה, שהוגשה כנגדה בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב יפו על ידי עובדת לשעבר של החברה בתחום הסיעוד בעלת אזרחות זרה, בסכום שהוערך על ידי התובעת בכ-130 מיליון ש"ח.

 

ביום 23 באפריל 2018, התקבלה בחברה החלטת בית הדין, על פיה הוא אישר את ניהול התובענה כייצוגית, וזאת רק לגבי שתיים מעילות התביעה ורק בהתייחס לעובדים זרים שהועסקו כעובדים סיעודיים על ידי החברה בתקופה הרלוונטית. על פי עיון ראשוני בהחלטת בית הדין ובהתאם לאמור לעיל, סכום התובענה, שתנוהל כייצוגית, להערכת החברה לא יעלה על כ- 15 מיליון ש"ח.

 

החברה, יחד עם יועציה המשפטיים, תבחן את החלטת בית הדין, לרבות את עילות הערעור העומדות לה כנגדה ואת סכום החשיפה שיש לה בגין התובענה אשר להערכת החברה צפוי להיות נמוך מסכום התובענה המעודכן.

 

סכום התובענה וחשיפת החברה בגינה, מתבססים על הערכת החברה ויועציה המשפטיים ומהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 .סכום התובענה עשויים להיות שונה מהערכה זו, מסיבות שונות כגון שינוי המצב המשפטי ביחס לתובענה ועילותיה ואופן החלטת בית הדין בתובענה עצמה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה