ארית תעשיות: החברה הביטחונית בדרום אסיה תשתתף במכרז לאספקת מרעומים

החברה הזרה הגישה מסמכי השתתפות במכרז על בסיס הטכנולוגיה של רשף טכנולוגיות, עמה חתמה הסכם מסחרי, לאספקת 5 מיליון מרעומים לתקופה של 10 שנים

מערכת ספונסר 15/04/2018 09:22

א+א-

בהמשך להודעה של חברת ארית תעשיות, בדבר התקשרותה של החברה הבת רשף טכנולוגיות בהסכם מסחרי עם חברה ביטחונית בדרום אסיה, מעדכנת החברה כי החברה הזרה הגישה מסמכי השתתפות במכרז לאספקת מרעומים על בסיס הטכנולוגיה של רשף. בהתאם למסמכי המכרז ולמידע שקיבלה רשף מהחברה הזרה, המכרז הינו לאספקה של כ-500 אלף מרעומי ארטילריה מסוגים שונים בכל שנה, במשך תקופה של 10 שנים (בסה"כ כ-5 מיליון מרעומים) וזאת לצבא של אותה מדינה.

 

הליך המכרז כולל, בין היתר, שלב אישור דגם של מרעומי המתחרים. לאחר מכן, מבין המתחרים אשר השלימו בהצלחה את שלב אישור הדגם, יבחר זוכה יחיד במכרז אשר הגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר.

 

כמו כן, על ההצעה המסחרית להיות בתוקף לתקופה של 24 חודשים ממועד הגשת מסמכי ההשתתפות. יובהר כי, על פי ניסיון העבר של החברה, אין כל ודאות כי הליך המכרז יושלם והוא עלול להתבטל בטרם יושלם ו/או שההכרזה על הזוכה במכרז תינתן בתוך 24 חודשים ממועד הגשת ההצעה כאמור.

 

להערכת החברה, במקרה בו תזכה החברה הזרה במכרז האמור, צפוי כי לצורך מימוש הזכיה תבוצע התאמה בתנאי ההתקשרות בינה לבין רשף וזאת מבלי לפגוע בחלקה של רשף על פי ההסכם. נכון למועד דיווח זה, לא נעשה כל שינוי בהסכם המסחרי בין הצדדים ו/או עוגנו הסכמות חדשות בכתב בין רשף לבין החברה הזרה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה