אלרון: סקדו ובעלי מניותיה חתמו על הסכם מחייב עם פאלו אלטו לרכישת מלוא המניות של סקדו

אלרון צפויה לרשום רווח נקי אשר מוערך בשלב זה בסך של כ-8 מיליון דולר, המייצג את חלקה ברווח הנקי המוערך אשר צפוי להירשם על ידי אר די סי ככל שתושלם העסקה

מערכת ספונסר 10/04/2018 15:30

א+א-

 אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ מודיעה כי סייבר סקדו בע"מ ובעלי מניותיה חתמו על הסכם מחייב עם פאלו אלטו נטוורקס (ישראל) בע"מ לרכישת מלוא המניות של סקדו. סקדו מוחזקת, בין השאר, על-ידי אר די סי – רפא"ל חברה לפיתוח בע"מ, חברה בת (50.1%) של אלרון. סקדו הינה חברה העוסקת בתחום גילוי וחקירה אוטומטיים של אירועי סייבר בארגונים באמצעות פלטפורמה המגנה על עמדות קצה.

 

בהתאם להסכם המחייב, ככל שתושלם העסקה, תקבל אר די סי מתוך התמורה בעסקה סך של כ-18 מיליון דולר בכפוף להתאמות מסוימות (מתוכו סך של כ-3 מיליון דולר יופקד בנאמנות לתקופה של 18 חודשים, בעיקר על מנת להבטיח התחייבויות שיפוי מסוימות של המוכרים בעסקה כלפי הרוכשת).

 

אלרון צפויה לרשום רווח נקי אשר מוערך בשלב זה בסך של כ-8 מיליון דולר, המייצג את חלקה ברווח הנקי המוערך אשר צפוי להירשם על ידי אר די סי ככל שתושלם העסקה.

 

בהתאם להסכם המחייב הרוכשת זכאית לשיפויים מסוימים מהמוכרים בקשר עם העסקה, כנהוג בעסקאות מסוג זה. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לתנאי סגירה (קלוזינג) מקובלים, הכוללים בין השאר קבלת אישורים רגולטוריים מסוימים. אין וודאות באשר להשלמת העסקה והעיתוי לכך.

 

השלמת העסקה והשלכותיה על אלרון הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות אלרון והמידע הקיים, אשר מתייחס לאירוע עתידי אשר ההתרחשות שלו אינה וודאית ושאינו תחת שליטתה הבלעדית של אלרון וגורמים אחרים יכולים להוביל לתוצאה שונה משמעותית.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה