חדשות שוק ההון

לסיכו רוכשת את השליטה בחברת פולדמיר בנין לפי שווי של כ-17.5 מיליון שקל

התקשרה בהסכם לרכישת 56% מהון המניות המונפק והנפרע של פולדמיר, המתמחה בבניית והקמת פרויקטים הנדסיים מורכבים, בתמורה לכ-9.75 מיליון שקל

מערכת ספונסר 01/04/2018 10:50

א+א-

חברת לסיכו בע"מ מחברות התשתיות המובילות והוותיקות בישראל, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם לרכישת 56% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת פולדמיר בנין (1986) בע"מ בתמורה לכ-9.75 מיליון שקל. פולדמיר מתמחה בבניית והקמת פרויקטים הנדסיים מורכבים - עבור מוסדות ציבוריים בכלל ועבור מערכת הביטחון בפרט.

 

בין העבודות שביצעה פולדמיר נכללים מבני ציבור ביד ושם, אוניברסיטת בן-גוריון, בתי חולים, אצטדיון טדי בירושלים, מתקנים ביטחוניים עבור הצבא, הצבא האמריקאי, תעשייה אווירית, גורמי בטחון נוספים, ובכלל זה בניית בסיסים צבאיים, האנגרים, בונקרים, משרדים, מעבדות, מרכזי אחזקה ועוד.

 

פולדמיר סיימה את 2017 עם צבר הזמנות של כ- 350 מיליון שקל ומחזור הכנסות של כ- 150 מיליון שקל (נציין, כי מבדיקה ראשונית שנערכה, לאחר מועד ההשלמה לא כל מחזור ההכנסות של פולדמיר יהיה ניתן לאיחוד במחזור ההכנסות של החברה, בין היתר, בשל ההתאמות שיתבצעו בין תקני ה- IFRS על פיהם עורכת החברה את דוחותיה הכספיים לבין Israeli GAAP על פיהם ערכה פולדמיר את דוחותיה הכספיים).

 

הרכישה תואמת את רצון החברה להרחיב את פעילותה ותחומי ההתמקצעות שלה בפרויקטים מיוחדים של הנדסה אזרחית בדגש על מוסדות ציבור ומערכת הביטחון.

 

לסיכו סיימה את שנת 2017 עם הכנסות של כ- 384 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 403 בשנת 2016. הירידה נבעה בעיקר ממגזר ההקמה עקב השלמת פרויקטים.

 

הרווח הגולמי בשנת 2017 הסתכם בכ- 49 מיליון שקל, עליה של כ-17.5% לעומת רווח גולמי של כ- 41.6 מיליון שקל בשנת 2016. העלייה נובעת בעיקר מפרויקטים בתחום ההקמה בהם הוכרו הכנסות לגביהן הוודאות לקבלתן התגבשה במהלך התקופה המדווחת הנוכחית. EBITDA בשנת 2017 של כ- 31 מיליון שקל, לעומת כ-29 מיליון שקל בשנת 2016.

 

בשורה התחתונה, סיימה החברה את שנת 2017 עם רווח נקי של כ-15 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ- 16.6 מיליון שקל בשנת 2016. צבר הזמנות נכון לסוף שנת 2017, הסתכם בכ- 650 מיליון שקל (מגזר ההקמה כ-363 מיליון שקל, מגזר האחזקה כ-287 מיליון שקל).

 

בצד המאזן, סיימה החברה את שנת 2017 עם מזומנים ושווי מזומנים של כ- 102 מיליון שקל והון עצמי של כ-136 מיליון שקל, המהווה כ-54% מסך המאזן. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-3.6 מיליון שקל, יום הקובע 8.4.2018 יום התשלום 16.4.18.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה